Poziv DNS ob začetku referendumske kampanje

Stališče

Poziv DNS ob začetku referendumske kampanje

Društvo novinarjev Slovenije ob začetku referendumske kampanje o družinskem zakoniku novinarje, ostale medijske ustvarjalce in predvsem vse akterje, ki bodo sodelovali v kampanji, poziva, da s svojimi besedami in ravnanji prispevajo k spoštovanju strpnosti v družbi in kulturi dialoga, ki sta sploh v kriznih časih velikokrat na preizkušnji in podvrženi politikantskim zlorabam in napadom.

Odgovornost za javno besedo, spoštovanje drugače mislečih in s tem za ustvarjanje družbe, v kateri ne bo diskriminacije in hujskaštva proti manjšinam, je naša skupna naloga, pri čemer gre vendarle posebej poudariti nesporno veliko vlogo novinarstva pri ohranjanju javne razprave na nivoju, primernem za odprto družbo v 21. stoletju, zato novinarje opozarjamo na posebno pozornost in občutljivost v teh primerih.

Ker je v preteklosti ob podobnih primerih že prišlo do zlorab znanstvenih raziskav in podatkov, ki jih je ugotovilo tudi Novinarsko častno razsodišče, velja še enkrat opozoriti, da se morajo novinarji izogibati nekritičnemu in nekorektnemu navajanju podatkov in dejstev. Problematiko izkrivljanja dejstev, stereotipiziranja in širjenja nestrpnosti v novinarskih besedilih zelo natančno ureja tudi slovenski novinarski kodeks, ki od novinarja med drugim zahteva, da se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev. Novinar se mora med drugim tudi izogibati narodnostnim, rasnim, spolnim, starostnim, verskim, geografskim in drugim stereotipom ter podrobnostim, ki so povezane s spolnimi nagnjenji, invalidnostjo, fizičnim videzom, socialnim položajem ali drugimi osebnimi okoliščinami posameznikov in skupin. Spodbujanje k nasilju, širjenje sovraštva in nestrpnosti ter druge oblike sovražnega govora so po kodeksu nedopustni.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije