Ničelna toleranca do žalitev in groženj novinarjem

Stališče

Ničelna toleranca do žalitev in groženj novinarjem

Foto: Andrej Petelinšek, Večer

V Društvu novinarjev Slovenije še nadalje opozarjamo na nesprejemljivost žalitev in groženj, uperjenih v novinarje, in na nujnost, da pristojni vse primere ustrezno obravnavajo in pretehtajo, pa tudi obsodijo in sankcionirajo. V tem smislu se nam zdi pomemben korak k prepoznanju nedopustnosti blatenj novinarjev sicer še nepravnomočna sodba koprskega sodišča v primeru tožbe novinarke RTV Slovenija Eugenije Carl zoper nekdanjega župana mestne občine Koper Borisa Popoviča. Sodišče je na prvi stopnji razsodilo, da je nekdanji župan novinarko razžalil. Kot pomembno ocenjujemo, da se na tem področju vzpostavlja sodna praksa, ki je upoštevala kontekst izrečenega, da je politik Carlovo razžalil kot žensko in kot novinarko.

V tem mesecu je sodišče v kazenski zadevi nepravnomočno obsodilo tudi Matevža Proja in mu izreklo pogojno zaporno kazen, ker je Jeleni Aščić v telefonskem pogovoru dejal, da bo vsakemu, ki se mu bo približal, odrezal glavo, njej pa je izrekel še grobo in vulgarno grožnjo.

Sodbi sta pomembni z vidika širšega sporočila, da za namerne in javne žalitve novinarjev kot tudi grožnje v družbi ne bi smelo biti in ni tolerance, zlasti pa ne, kadar jih izrekajo politiki in nosilci javnih funkcij v političnem, javnem diskurzu.

Ob tem opozarjamo, da je Carlova sodne postopke sprožala osebno in jih financirala brez podpore delodajalca. Razžaljena ni bila kot zasebnica, ampak kot novinarka, pri in zaradi opravljanja svojega dela, zato bi tudi delodajalci morali storiti več, da bi zaščitili, tudi sodno, svoje novinarje. Novinarji ob napadih nanje ne bi smeli ostati sami, ampak bi morali od delodajalca dobiti najširšo podporo. Preganjanje tistih, ki žalijo in ogrožajo novinarje, ne sme pasti na pleča posameznega novinarja.

Novinarje znova pozivamo, da vse primere groženj in napadov dosledno prijavijo policiji.