Ob zaključku državljanske pobude za evropsko medijsko zakonodajo

Obvestilo

Ob zaključku državljanske pobude za evropsko medijsko zakonodajo

Zbiranje podpisov za sprejem evropske medijske zakonodaje, ki bi zagotovila medijsko pluralnost, omejila koncentracijo lastništva in konflikte interesov ter zaščitila svobodne in neodvisne medije, se je zaključilo v ponedeljek, 18. avgusta.

V imenu vseh sodelujočih v kampanji se državljanom zahvaljujemo za spremljanje, deljenje, podporo in podpis.

Po podatkih organizatorja kampanje Evropske iniciative za medijski pluralizem bi končno število zbranih podpisov lahko bilo blizu 200.000. V Sloveniji je Društvu novinarjev Slovenije s partnerji v nacionalni kampaniji, ki je potekala od 24. aprila 2014, uspelo zbrati 491 spletnih podpisov. Skupno število podpisov, kot tudi število podpisov po posameznih državah še ni končno, saj se bodo podpisom oddanim na spletu pridružili še fizično zbrani podpisi.

Vseevropska kampanja za medijski pluralizem ni dosegla svojega cilja, milijona podpisov, s katerimi bi državljani od Evropske komisije zahtevali sprožitev zakonodajnega postopka za sprejem medijske direktive. Razlogi za neuspeh so številni, med njimi tudi porast evroskepticizma in nezaupanja državljanov držav EU v to, da bi s svojim glasom lahko vplivali na Evropsko komisijo. Neodvisni in pluralni mediji očitno tudi niso tema, ki bi mobilizirala javnost. Zadostno število podpisov je dosegla Bolgarija, kjer mediji delujejo pristransko, brez regulacije, soočeni z lastniškimi, političnimi in finančnimi pritiski, kar državljani prepoznavajo kot velik problem.

V danih razmerah, ki so bile v Sloveniji kampanji še posebej nenaklonjene (predčasne parlamentarne volitve, čas dopustov), kot uspeh ocenjujemo vsak zbran podpis. Kljub temu, da končno število zbranih podpisov ni veliko, so pomembni tudi vsi državljani, ki jih je naše sporočilo doseglo.

Društvo novinarjev Slovenije, kot tudi nastala evropska koalicija organizacij in posameznikov, si bo še naprej prizadevalo za ustrezno nacionalno in evropsko zakonodajo, ki bo ščitila medijski pluralizem in neodvisne medije v interesu vseh državljanov.

Več na spletni strani Pobude.