Izjava ob prodaji Večera

Stališče

Izjava ob prodaji Večera

Foto: STA

Novinarji opozarjamo na nekatere zaskrbljujoče okoliščine prodaje Večera podjetju Dober Večer v lasti Uroša Hakla in Saše Todorovića. Zadnja faza prodaje Večera je kljub našim opozorilom spet tekla netransparentno in neodgovorno. Večer kot eden pomembnih medijev v Sloveniji dobiva lastnike, ki javno niso razkrili virov financiranja in niso dali nobenih formalnih zavez, da bodo medij ohranili. Da teh zagotovil v kupoprodajni pogodbi ni, je v izjavi za današnje Delo potrdila sama predsednica uprave prodajalca Irma Gubanec. Obstajajo le ustna zagotovila novih lastnikov o ohranitvi trenutne dejavnosti. Hakl in Todorović novinarjem tudi nista predstavila razvojne vizije medija.

Delo je Večer prodalo kupcu, ki je lobist in tudi v predkazenskih postopkih v zadevi pomurski zakon. Skrbi nas tudi dejstvo, da naj bi kupci že predhodno dobili soglasje enega od regulatorjev, ministrstva za kulturo, kar vnaša dvom v transparentnost postopkov tudi na tem nivoju. V Večer ne prihaja strateški lastnik, ki bi podjetje novinarsko in sicer razvojno okrepil ter finančno konsolidiral, ker bo Večer prevzemal z dolžniškim kapitalom. Zato obstaja tudi realna nevarnost izčrpavanja in vzpostavitve poslovnega modela predvsem na temelju ostrih rezov, tudi v novinarsko delo. Z vnaprejšnjo napovedjo o odpuščanju 53 zaposlenih sta Hakl in Todorović utemeljenost navedenih bojazni potrdila že sama.

Opozarjamo, da so v Večeru v minulih mesecih stekli procesi sistemizacije delovnih mest ter racionalizacije in optimizacije poslovanja. Rezi v zdrava tkiva družbe za nas niso sprejemljivi, saj korenito zniževanje stroškov na račun kakovosti in profesionalnosti časopisnih vsebin prinaša slabitev temeljne vloge medija v družbi, to je nadzor oblasti in obveščanje javnosti. Novinarji Večera ob tem zagotavljamo, da bomo ohranjali ključne temelje časnika Večer – to pa so verodostojnost, kakovost, profesionalnost in kritičnost do družbenega dogajanja, torej temeljev za ohranitev in krepitev več kot nujne kritične javnosti.

Upravni obor Društva novinarjev Slovenije
Večerov Aktiv DNS
Zastopstvo uredništva ČZP Večer