Poteza Delove uprave je ponižujoča, nepravična in nesolidarna

Stališče

Poteza Delove uprave je ponižujoča, nepravična in nesolidarna

Upravni odbor DNSFoto: Luka Cjuha, Dnevnik

Društvo novinarjev Slovenije upravo Dela javno poziva, da nemudoma in nepreklicno umakne aneks k pogodbi o avtorskem delu št. 1, ki ga je prejšnji teden v podpis ponudila novinarjem, ki z Delom in Slovenskimi novicami sodelujejo na podlagi civilnopravnih pogodbenih razmerij. Uprava z aneksom poskuša stalnim honorarnim sodelavcem Dela za 30,5 evra mesečno v najem oddajati računalnik in druga delovna sredstva, ki jih ti v uredništvih dnevno uporabljajo. Na Društvu novinarjev Slovenije menimo, da je poteza Delove uprave nespodobna, podpis aneksa pa za novinarje škodljiv.

Jasno je, da motiv Dela ni zaslužiti 1.900 evrov mesečno od okoli 60 sodelavcev, ki jim je bil aneks v podpis ponujen. V ozadju je manever, s katerim bi se Delo rešilo določenih pravnih tveganj, ki jih trenutno nezakonito stanje prinaša. Sodelavci bi si s podpisom aneksa lahko otežili možnost uspešne tožbe proti delodajalcu zaradi obstoja odvisnega razmerja. Večina stalnih honorarnih sodelavcev Dela je namreč lažno samozaposlenih in bi po uveljavljeni sodni praksi lahko iztožili redne službe in denarna nadomestila za izpad dohodka in plačanih prispevkov za nazaj.

Drug motiv Delove uprave za takšen manever je po našem mnenju strah pred odločbami Finančne uprave RS, ki lahko na podlagi sprememb zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno od delodajalca, ki z delavcem nezakonito sklepa pogodbe civilnega prava, ko gre za odvisno razmerje, zahteva plačilo vseh davkov in prispevkov, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

Društvo novinarjev Slovenije zato Delovo upravo poziva, da se nemudoma odzove na poziv sodelavcev in sindikata k obnovitvi pogajanj o ureditvi položaja stalnih honorarnih sodelavcev Dela, sporne anekse, ki so v nasprotju z interesi novinarjev, pa umakne. Uprava se mora zavedati, da so prav zunanji sodelavci v uredništvih v preteklih letih nosili levji delež krize in zniževanja stroškov v uredništvih. Preostali sodelavci so očitno nujno potrebni za dnevno novinarsko produkcijo in opravljajo enako delo kot njihovi redno zaposleni kolegi, za precej nižji honorar ter ob nižji pravni in socialni varnosti. Ob tem opozarjamo tudi na neenakopravnost obeh pogodbenih strank, saj novinarju, ki aneksa ne bo podpisal, lahko grozi odpoved pogodbe, izguba dela in sredstev za preživljanje. V tem odnosu je vedno prisoten element nujnosti na delavčevi strani in element prisile na delodajalčevi. Poteza Delove uprave je zato, tudi brez vseh pravnih posledic, ki jih predlagani aneks vsebuje, ponižujoča, nepravična in nesolidarna.

Delovo upravo pozivamo, da sprejme odgovornost za svoje dolgoletne stalne honorarne sodelavce in začne postopke za njihovo zaposlovanje. Glede na preteklo nepripravljenost uprave na kakršen koli dogovor razširjamo poziv tudi na novega lastnika Dela, družbo FMR, ki lahko pokaže obljubljeno odgovornost že v tem primeru, tako da od uprave zahteva odpravo tega ukrepa in zakonito rešitev položaja stalnih honorarnih sodelavcev. Tudi uprave ostalih medijev, ki so novinarjem že v preteklosti v podpis ponudile pogodbe s podobnimi določbami (Dnevnikova) ali pa to nameravajo storiti, pozivamo, da pristopijo k pogajanjem s honorarnimi sodelavci in razmere uredijo na zakonit način, ki bo v korist novinarjev, medija in javnosti.