Delovi novinarji zahtevajo urednika s polnimi pooblastili

Stališče

Delovi novinarji zahtevajo urednika s polnimi pooblastili

Javno pismo novinarjev Dela

Novinarji, zaposleni v časopisu Delo, opozarjamo, da je minilo že eno leto od imenovanja vršilca dolžnosti odgovornega urednika, ki je hkrati tudi odgovorni urednik Slovenskih novic.  Na dejstvo, da tako pomembni časopisni hiši nedopustno dolgo vodi začasno vodstvo, smo opozorili že pred šestimi meseci. Julija je bila nato na mesto predsednice uprave imenovana mag. Irma Gubanec, ki je zagotovila, da bo njena prva naloga prav imenovanje odgovornega urednika s polnim mandatom.  To naj bi se zgodilo do konca poletja.

Vendar pa se še vedno ni prav nič spremenilo. Še vedno imamo v uredništvu vršilce dolžnosti, ki opravljajo po dve ali celo tri uredniške funkcije hkrati. To seveda močno ovira delovne procese, predvsem pa otežuje vsakodnevno delo, kar se odraža na vsebini časopisa in v že tako težavnih tržnih razmerah posledično povzroča tudi poslovno škodo celotni družbi.

Zgroženi smo, ker lastniki, nadzorni svet in uprava kljub temu ne ukrepajo. Nasprotno, svojo odgovornost prelagajo na novinarje, ki smo bili pred časom pozvani, naj – lahko tudi anonimno – predlagamo kandidate za odgovornega urednika.  Torej  kar sami sebe ali svoje kolege. Po zakonu o medijih novinarji pri imenovanju odgovornega urednika sodelujemo z izrekanjem mnenja.  Zato menimo, da uprava s takšnimi metodami še dodatno degradira vlogo uredništva pri soodločanju o imenovanju na tako pomembno funkcijo. Licitacija s »samokandidaturami« novinarjev je po  našem mnenju nedopustna in predvsem pomeni, da vodstvo hiše ne išče resno kompetentnega kandidata, ki bi uredništvo vodil s polno podporo uprave.

Znova opozarjamo tudi, da zakon vršilca dolžnosti odgovornega urednika sploh ne predvideva; tako dolgotrajno začasno vodstvo je torej tudi zakonsko sporno.

Zato novinarji zahtevamo:

  1. Da se začnejo lastniki, nadzorniki in uprava obnašati odgovorno in v duhu dobrega gospodarja.
  2. Da nemudoma sprožijo legalne postopke za imenovanje novega odgovornega urednika s polnim mandatom in da pri tem upoštevajo merila usposobljenosti in verodostojnosti kandidatov.
  3. Da se uprava vzdrži vseh enostranskih dejanj, ki negativno vplivajo na tudi sicer motene delovne procese in na gmotni položaj zaposlenih.

V nasprotnem primeru se bomo novinarji, ki smo doslej v korist podjetja v javnosti molčali, odzvali ostreje in bomo pri tem uporabili vsa z zakonom in notranjimi pravili predvidena sredstva.

Ob tem novinarji pričakujemo, da se bo na razmere ustrezno odzval tudi uredniški kolegij.

Notranjepolitična redakcija

Zunanjepolitična redakcija

Gospodarska redakcija

Kulturna redakcija

Redakciji Kult in Panorama

Redakcija Sobotne priloge

Slovenski dopisniki

Sekcija honorarnih sodelavcev

Športna redakcija

Redakcija Znanosti

Ljubljanska redakcija