Poziv Društva arhitektov Ljubljana

Obvestilo

Poziv Društva arhitektov Ljubljana

Društvo arhitektov Ljubljana in Zveza društev arhitektov Slovenije pozivata k večji korektnosti pri navajanju imen arhitektov v novinarskih prispevkih.

Na DNS so se obrnili iz Društva arhitektov Ljubljana in nas prosili, da kot stanovska organizacija svoje člane in druge medijske ustvarjalce pozovemo k večji pazljivosti in doslednosti pri navajanju imen arhitektov.

Kot so zapisali v svojem pismu, vse pogosteje opažajo, da se v (predvsem tiskanih) medijih pojavljajo številni članki o arhitekturi, o zgrajenih stavbah in arhitekturno-oblikovalskih posegih v prostor, pri tem pa novinarji pogosto omenjajo le naročnike in izvajalce, ne pa tudi avtorjev arhitekturne zasnove, notranje opreme, zunanje ureditve, osvetlitve …

Dodajajo, da ima navajanje avtorjev arhitekture pomemben infortmativen in izobraževalen pomen, obenem pa gre tudi pri arhitekturi – enako kot pri članku ali fotografiji – za avtorsko delo. Nenavajanje avtorja tako degradira njegovo delo in pomen arhitekturne stroke v družbi.

Na Društvu vabijo vse novinarje, ki pri svojem delu večkrat poročajo o arhitekturi, pa o konkretnem primeru morda nimajo dovolj podatkov, ali pa potrebujejo kontakte avtorjev, da se z vprašanji obrnejo na e-naslov Društva arhitektov Ljubljana: drustvo.arhitektov.lj@siol.net, kjer jim bodo z veseljem pomagali.