Delavnica: Kako brati bilance?

Obvestilo

Delavnica: Kako brati bilance?

Se pri svojem delu srečujete z računovodskimi izkazi, ki jih ne znate prebrati? Bi želeli spoznati in razumeti računovodski jezik in si odgovoriti na vprašanji kaj ti izkazi razkrivajo in kaj prikrivajo?

Vabimo vas na delavnico Kako brati bilance?, ki bo v sredo, 20. januarja 2016, potekala od 10. do 12. ure v prostorih Društva novinarjev Slovenije, Vošnjakova 8, 7. nadstropje, Ljubljana.

Predava:
Tatjana Habjan, univ.dipl.ekon. (EF v Ljubljani), preizkušena notranja revizorka (Slovenski inštitut za revizijo),  preizkušena računovodkinja (Slovenski inštitut za revizijo), državna notranja revizorka (Ministrstvo za finance), državna notranja revizorka (Računsko sodišče RS)

I/ Osnove branja dveh osnovnih računovodskih izkazov (bilance in poslovnega izida)

1. del:
Računovodski izkazi – splošno (20)
·         izkaz poslovnega izida
·         bilanca stanja
·         ostali izkazi

2. del:
Izkaz poslovnega izida (30)
·         prezgodnje pripoznavanje in/ali pripoznavanje izmišljenih prihodkov
·         pripoznavanje stroškov in/ali odhodkov v napačnem obdobju
·         stroški/izdatki, rezervacije, razmejitve

3. del:
Izkaz bilanca stanja (20)
·         napačno predstavljena sredstva
·         napačno predstavljene obveznosti
·         stroški/izdatki, rezervacije, razmejitve
·         negativni kapital

4. del
Odgovornost (30)
·         sistem notranjih kontrol
·         sistem obvladovanja tveganj
·         ključne/strokovne funkcije/službe

II/ Zaključek, vprašanja in odgovori

Delavnica je za člane društva novinarjev brezplačna, obvezna pa je prijava na pisarna@novinar.com do torka, 19. januarja 2016.

Če imate kakšna specifična vprašanja, na katera bi želeli na delavnici dobiti odgovor, nam jih pošljite skupaj s prijavo.

Vabljeni!