Pri združitvi Dnevnika in Večera naj bosta v ospredju javni interes in odgovornost

Stališče

Pri združitvi Dnevnika in Večera naj bosta v ospredju javni interes in odgovornost

Foto: Sašo Bizjak, Večer

V Društvu novinarjev Slovenije ob pričakovani združitvi Dnevnika in Večera po odločbi Javne agencije RS za varstvo konkurence pozivamo k ohranitvi kakovosti in profesionalnosti vsebin obeh medijev, nadaljnjemu obstoju ločenih blagovnih znamk ne glede na poslovno povezavo, k pluralnosti medijskih vsebin in vsekakor tudi k ohranitvi delovnih mest ustvarjalcev obeh medijev, ki so po našem prepričanju tudi edino zagotovilo za dosego naštetih ciljev. Pričakujemo tudi natančne in korektne informacije o posledicah združitve, saj jih vodstva in lastniki družb doslej niso posredovali v zadostni meri. Pri tem izražamo tudi bojazen, da bi preživetvena strategija in pričakovani sinergijski učinki, s katerimi uprave utemeljujejo združevanje, dolgoročno postali pogubni in vse akterje pozivamo k transparentnosti, tehtnim premislekom, vključevanju uredništev in odgovornim potezam v nadaljnjih korakih povezovanja medijev.

Lastniki v procesu združevanja ne smejo upoštevati samo ekonomskega interesa, ampak tudi javni interes – to pa so kakovostni, poglobljeni in preiskovalni mediji v sicer vse bolj opustošeni slovenski medijski krajini. Oba medija sta ena od temeljev slovenskega kakovostnega novinarstva, vsak v svojem okolju hrbtenica javnega mnenja. Njuno (za)majanje bi imelo nepopravljive posledice za celoten medijski in demokratični prostor.

V sodelovanju s Sindikatom novinarjev Slovenije in svetoma delavcev Dnevnika in Večera smo v tej zadevi sicer podali tudi vlogo za vstop v postopek izdaje soglasja v postopku združevanja pri ministrstvu za kulturo in s tem za priznanje statusa stranskih udeležencev, a je bila ta zavrnjena. Prepričani smo, da neutemeljeno in smo zato tudi sprožili upravni spor, katerega razplet še čakamo.