Predlagajte kandidate za volilno skupščino DNS

Obvestilo

Predlagajte kandidate za volilno skupščino DNS

Foto: Tamino Petelinšek, STA

Spoštovane članice in člani Društva novinarjev Slovenije,

upravni odbor DNS je 26. junija 2019 sklical volilno skupščino Društva novinarjev Slovenije, ki bo v sredo, 25. septembra 2019, v društvenih prostorih na Vošnjakovi 8 v Ljubljani.

V skladu s statutom aktive in člane društva pozivamo, da nam do ponedeljka, 9. septembra 2019, posredujete predloge za člane organov DNS. Upravni odbor bo na podlagi prejetih predlogov sestavil kandidatne liste, ki jih boste skupaj z vabilom in vsemi gradivi prejeli 15 dni pred skupščino.

Evidentiramo kandidate za člane sledečih organov Društva novinarjev Slovenije:
– predsednika društva,
– 10 članov Upravnega odbora,
– 5 članov Novinarskega častnega razsodišča,
– 3 člane Nadzornega odbora.

Mandat članov vseh organov traja štiri leta. Kandidati so lahko predlagani ali pa h kandidaturi pristopijo sami. Predlagatelji morate poleg imena predlaganega kandidata poskrbeti tudi za pridobitev kandidatovega soglasja h kandidaturi, ki ga priložite (pripnete) k predlogu. V skladu s 30. členom statuta morajo kandidati za predsednika DNS h kandidaturi priložiti tudi pisni program dela oziroma aktivnosti za prihodnje mandatno obdobje.

Pravico voliti in biti voljeni v vse organe DNS imajo le polnopravni člani društva, ki redno plačujejo članarino. Pridruženi ali častni člani nimajo pravice voliti in biti izvoljeni.

Imena kandidatov za člane organov DNS nam pošljite po elektronski pošti na naslov generalni@novinar.com, do vključno 9. septembra 2019.

Vse informacije in navodila o poteku skupščine in volitev boste prejeli skupaj z vabilom
in gradivom za skupščino.

Glede na to, da lahko posamezni člani za glasovanje na skupščini pooblastijo svoje aktive,
opozarjamo na statutarno določilo, ki določa, da mandati vseh organov, torej tudi predsednikom aktivov, ki so člani sveta DNS, trajajo štiri leta. Predsednik aktiva je lahko ponovno izvoljen, vendar pa je treba sklicati občni zbor aktiva in izvesti volitve. Predsednik aktiva mora biti član društva. Pozivamo torej vse aktive, ki trenutno ne izpolnjujejo tega določila statuta, da do volilne skupščine društva uredite stanje.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo vsak delovnik med 10. in 14. uro v pisarni DNS ali kadarkoli po elektronski pošti na naslovih pisarna@novinar.com ali generalni@novinar.com.