Novinarski sindikati o združitvi Večera in Dnevnika

Stališče

Novinarski sindikati o združitvi Večera in Dnevnika

Novinarji medijskih družb Dnevnik in Večer smo skeptični in zaskrbljeni nad napovedanim združevanjem dnevnikov Večer in Dnevnik v novoustanovljeni DV Mediji. Upravi matičnih podjetij sta namreč zaposlene postavili pred izvršeno dejstvo, ne da bi socialne partnerje seznanili s projektom združevanja ter s posledicami in tveganji, ki jih bodo tudi zaposleni delili z lastniki medijskih podjetij.

Po javno dosegljivih skopih informacijah sindikati lahko pričakujemo, da upravi družb v prvi vrsti sledita cilju povečanja dobička z racionalizacijo in optimizacijo poslovanja. Prenos medijskega portfelja na novo družbo bo odločilno vplival na delovno pravni status, plače in zaposlenost v izpraznjenih matičnih družbah.

Podobne statusne in organizacijske spremembe so bile doslej praviloma izvedene z odpuščanji delavcev ter s krčenjem kolektivnih in individualnih delavskih pravic. Hkrati z napovedano združitvijo je delodajalec Večer odpovedal kolektivno pogodbo in participacijski sporazum s Svetom delavcev, kar že nakazuje, da bodo združevanje medijskega portfelja spremljali konflikti namesto dialoga socialnih partnerjev.

Upravi matičnih družb zato pozivamo, naj delavska zastopstva vključijo v vse faze združitvenih postopkov ter h korektnemu in enakopravnemu informiranju. Sindikata pri delodajalcu se bosta povezovala in ob podpori krovnega novinarskega sindikata na morebitne kršitve in zmanjšanje delavskih pravic skupaj tudi ukrepala.

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Večera

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Dnevnika