Program subvencioniranja samozaposlitev se ponovno izvaja

Novice

Program subvencioniranja samozaposlitev se ponovno izvaja

Država je zagotovila dodatnih 9,5 milijona evrov za subvencioniranje samozaposlitve, zato bodo septembra v ta program aktivne politike zaposlovanja lahko vključeni tudi novi kandidati. V letošnjem letu je bilo doslej izplačanih že 3384 subvencij za samozaposlitev, na izplačilo te pa še čaka 808 brezposelnih. Zavod za zaposlovanje je marca začasno ustavil razdeljevanje subvencij, ker je že v prvih treh mesecih porabil ves razpoložljivi denar – okoli 17 milijonov evrov. Z dodatnimi sredstvi bo lahko v letošnjem letu sklenil še 3292 pogodb o subvencioniranju samozaposlitve. Načrtujejo, da bodo do konca leta izplačali še 1315 subvencij, preostale pa v letu 2012.

Do leta 2010 so imeli brezposelni, ki so pridobili subvencijo za samozaposlitev, pogodbeno obveznost ohraniti samozaposlitev najmanj dve leti, v nasprotnem primeru je bilo treba sorazmeren del subvencije vrniti. Od lanskega leta se je ta obveznost skrajšala, in sicer le na leto dni, po novem pa bo treba samozaposlitev ponovno ohraniti vsaj dve leti.

Med novimi pogoji za pridobitev subvencije za samozaposlitev je od lani tudi svetovalni intervju. Brezposelni in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, morajo najprej opraviti ta pogovor, sledi usposabljanje oziroma delavnica za samozaposlitev, ki se je lani razširila z dveh na tri dni. V tem času pridobi kandidat potrebna znanja s področja samozaposlovanja, poslovanja, trženja, zakonodaje, knjigovodstva, računovodstva in podjetništva. Šele po uspešno opravljenem intervjuju in delavnicah se odloči, ali se bo samozaposlil in pridobil subvencijo v višini 4500 evrov bruto, kar po plačilu akontacije dohodnine znese 3.656 evrov neto.