DNS ob odpuščanju na Žurnalu

Stališče

DNS ob odpuščanju na Žurnalu

Društvo novinarjev Slovenije z globoko zaskrbljenostjo ugotavlja, da se po škandalu v medijskem podjetju Delo Revije, ki so ga brezobzirno uničili finančni apetiti lastnika ob asistenci državne banke, domine počasi, a vztrajno podirajo tudi v drugih medijih.

Družba Žurnal Media bo čez noč odpustila več redno zaposlenih in honorarnih novinarjev, kljub temu, da gre za enega najbolj branih tiskanih medijev. DNS ni zakrbljeno le zaradi izgube delovnih mest – ob dejstv u, da je prezaposlovanje k drugim medijem skrajno oteženo –  pač pa tudi zato, ker se podoben scenarij obeta in že dogaja tudi v drugih medijih.

Še posebej pa so dogodki v Žurnalu zaskrbljujoči, ker predstavljajo le del uresničevanja najbolj črnega scenarija v novinarstvu, ki bo škodil predvsem državljanom. Medijska podjetja namreč ne zaposlujejo več, v redakcijah pa ostajajo slabo plačani novinarji brez osnovne zaposlitvene varnosti, s čimer so še posebej izpostavljeni lastniškim in drugim pritiskom. DNS je že večkrar opozorilo, da je slovenska medijska krajina polna anomalij in je zato v procesu spreminjanja medijskega zakona odločno zahtevalo večjo zakonsko zaščito splošno-informativnih medijev.

Društvo novinarjev Slovenije družbo Žurnal Media poziva, da zaposlenim in honorarnim sodelavcem zagotovi vse pravice, ki izhajajo iz zakonodaje in pogodb, založnike pa, da ponovno pristopijo k pogajanjem za poklicno kolektivno pogodbo, ki naj vključuje tudi minimalen nabor pravic honorarnih sodelavcev. Založnike tudi pozivamo, da objektivne krize medijske industrije ne izkoriščajo za neupravičena slabšanja delovnih pogojev novinarjev in odpuščanja.

UO Društva novinarjev Slovenije