Anketa: Novinarji s(m)o preobremenjeni in premalo plačani

Novice

Anketa: Novinarji s(m)o preobremenjeni in premalo plačani

Foto: Steve Johnson, Pixabay

Razmere v medijih so iz leta v leto težje. Za nami je desetletje, v katerem je slovensko medijsko krajino udarila gospodarska kriza, ki je v panogi razgalila vse zablode tranzicije, zgrešene poslovne potez lastnikov in uprav medijev, njihovo nepripravljenost na spremembe in reševanja težav zgolj s kratkoročnim zniževanjem stroškov. Številne novinarke in novinarji so v zadnjih letih zapustili poklic. Ne gre se slepiti, da se bodo razmere za naše delo izboljševale.

Ker se bomo v DNS morali odločiti, na kakšen način bomo o težavah opozorjali javnost, smo novembra izvedli anketo med članstvom, s katero smo želeli preveriti, katere so največje težave, ki pestijo novinarje pri opravljanju njihovega dela, in na kakšen način so člani pripravljeni sodelovati pri naših aktivnostih, s katerimi bomo opozarjali na slabšanje razmer v novinarskem poklicu.

Vprašalnik je izpolnilo 232 novinarjev.

Največji težavi v novinarskem poklicu sta po mnenju anketirancev preobremenjenost (48 %) in (pre)nizka plača (40 %). Zelo malo je takšnih, ki nimajo težav (6 %), malo je tudi tistih, ki zaznavajo pritiske kapitala oz. politike (17 %) ali se ne strinjajo z uredniško politiko medija (16 %). Visoko na lestvici sta še nekompetentnost urednikov in pomanjkanje izobraževanj (30 %).

Najprimernejša oblika boja za pravice novinarjev je po mnenju 70 % anketirancev javna razprava, najmanj pa sporočila za javnost (31 %). Imeli so možnost dopisati tudi svoje predloge, med katerimi po številu izstopa stavka, ki jo je predlagalo 15 anketirancev. Večina, 72 %, anketiranih se je pripravljena udeležiti protestnega shoda, ki bi ga društvo moralo organizirati v sodelovanju s sindikatom (78 %).

Anketo je med svojimi člani izvedel tudi Sindikat novinarjev Slovenije. Rezultate si lahko ogledate na spletni strani SNS.