Anketa: Novinarji s(m)o preobremenjeni in premalo plačani

Novice

Anketa: Novinarji s(m)o preobremenjeni in premalo plačani

Foto: Steve Johnson, Pixabay

Razmere v medijih so iz leta v leto težje. Za nami je desetletje, v katerem je slovensko medijsko krajino udarila gospodarska kriza, ki je v panogi razgalila vse zablode tranzicije, zgrešene poslovne potez lastnikov in uprav medijev, njihovo nepripravljenost na spremembe in reševanja težav zgolj s kratkoročnim zniževanjem stroškov. Številne novinarke in novinarji so v zadnjih letih zapustili poklic. Ne gre se slepiti, da se bodo razmere za naše delo izboljševale.

Ker se bomo v DNS morali odločiti, na kakšen način bomo o težavah opozorjali javnost, smo novembra izvedli anketo med članstvom, s katero smo želeli preveriti, katere so največje težave, ki pestijo novinarje pri opravljanju njihovega dela, in na kakšen način so člani pripravljeni sodelovati pri naših aktivnostih, s katerimi bomo opozarjali na slabšanje razmer v novinarskem poklicu.

Vprašalnik je izpolnilo 232 novinarjev.

Največji težavi v novinarskem poklicu sta po mnenju anketirancev preobremenjenost (48 %) in (pre)nizka plača (40 %). Zelo malo je takšnih, ki nimajo težav (6 %), malo je tudi tistih, ki zaznavajo pritiske kapitala oz. politike (17 %) ali se ne strinjajo z uredniško politiko medija (16%). Visoko na lestvici sta še nekompetentnost urednikov in pomanjkanje izobraževanj (30 %).

Katere so največje težave, ki jih imate pri svojem delu?

N = 232
Možnih je več odgovorov
N = 232 Možnih je več odgovorov

Najprimernejša oblika boja za pravice novinarjev je po mnenju 70 % anketirancev javna razprava, najmanj pa sporočila za javnost (31 %). Imeli so možnost dopisati tudi svoje predloge, med katerimi po številu izstopa stavka, ki jo je predlagalo 15 anketirancev.  Večina, 72 %, anketiranih se je pripravljena udeležiti protestnega shoda, ki bi ga društvo moralo organizirati v sodelovanju s sindikatom (78 %).

Kakšne oblike boja za pravice in boljši položaj novinarjev se vam zdijo najprimernejše?

N = 232
Možnih je več odgovorov.
N = 232 Možnih je več odgovorov.

Ste se pripravljeni udeležiti protestnega shoda, na katerem bi opozorili na vedno težje razmere za delo novinarjev, zmanjševanje njihovih delovnopravnih pravic, posledice krčenja stroškov za same medije, pritiske kapitala …?

N=232
N=232

Bi moralo društvo protestni shod organizirati v sodelovanju s Sindikatom novinarjev Slovenije?

N = 232
N = 232

Anketo je med svojimi člani izvedel tudi Sindikat novinarjev Slovenije. Rezultate si lahko ogledate na spletni strani SNS.