Proti dvigu DDV za časopise in revije

Stališče

Proti dvigu DDV za časopise in revije

Dvig DDV za časopise in revije bi bil nov hud, morda tudi zadnji udarec panogi, ki se v zadnjih letih ob splošni krizi spopada še s sesutjem oglasnega trga, spreminjanjem bralnih navad in drugimi strukturnimi izzivi. Ker gre za neuradne informacije, Društvo novinarjev Slovenije od vlade zahteva, da nemudoma odgovori, ali je res sprejela takšen sklep.

Šlo bi za ukrep z razmeroma majhno koristjo za proračun, ki bo obenem hudo obremenil izdajatelje časopisov in revij, s tem pa posledično tudi bralce. Že na kratek rok bo v zaprtje vrat prisilil več manjših, predvsem lokalnih medijev, na srednji rok pa tudi večje medijske družbe, ki bodo prisiljene v dodatno rezanje stroškov in zelo verjetno tudi odpuščanja. Vse to bo vplivalo na kvaliteto informacij in ostalih vsebin, ki jih tiskani mediji posredujejo bralcem, torej tudi na zmanjšanje njihove obveščenosti, ki je ustavno zagotovljena pravica, saj bo ukrep prizadel tudi spletne portale v lasti tiskanih medijev.

Napovedani dvig DDV za časopise in revije bi bil obenem v popolnem nasprotju s prakso v veliki večini držav EU, tudi tistih, ki so v precej težjem javnofinančnem položaju od Slovenije. Večina članic je prav zaradi posebnega pomena tiskanih medijev za družbo časopise in revije bodisi tudi v času krize ohranile nižjo ali celo ničelno stopnjo DDV, ki jo podpirajo tudi mednarodne novinarske organizacije.

Namesto, da bi torej vlada razmislila o znižanju stopnje DDV, se je – očitno tudi zaradi političnih ali celo ideoloških motivov – odločila za nov napad na tiskane medije, le da tokrat za razliko od obdobja 2005–2008 nanje ne pritiska (le) z umikanjem oglasov, imenovanji poslušnih urednikov ali „najemanjem“ posameznih medijev pri zasebnih lastnikih, ampak s „sistemskim“ ukrepom, ki lahko zaduši celotno panogo. Gre za cinizem, že viden pri odločitvi o znižanju obveznega prispevka za RTV Slovenija, ko je vlada v imenu neznatnih prihrankov pod vprašaj postavila prihodnost javnega servisa, obenem pa je začela z delom televizija, ki je v lasti podjetja v večinski državni (!) lasti. Gre za nadaljevanje politike podrejanja in utišanja medijev, a z drugimi, veliko bolj učinkovitimi sredstvi, zavitimi v celofan varčevanja, o čemer bomo obvestili tudi mednarodne institucije.

Vlado in koalicijske stranke zato pozivamo, naj predlog o dvigu DDV za časopise in revije takoj umaknejo in namesto tega raje pripravijo analizo finančnih učinkov za ukinitev DDV za tiskane medije, kar bi jim vsaj do neke mere olajšalo boj za preživetje.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije