Razpis nagrad ČUVAJ/WATCHDOG 2016

Obvestilo

Razpis nagrad ČUVAJ/WATCHDOG 2016

Foto: Matej Povše

Društvo novinarjev Slovenije razpisuje nagrade ČUVAJ/WATCHDOG za leto 2016:

I. nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva

II. nagrado za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let

III. nagrade za izstopajoče stvaritve v medijih

IV. nagradi za izstopajoče stvaritve na področju novinarske fotografije v dveh kategorijah: posamična fotografija, zgodba/reportaža/serija fotografij

Za nagrade v kategoriji za izstopajoče stvaritve v medijih (točka III.) lahko poleg posameznikov kandidirajo tudi mediji, uredništva, projekti in posamični prispevki. Predlagate lahko novinarske prispevke (članke, oddaje); izjemno delo skupine novinarjev, novinarske ekipe, uredništva; izstopajoče dosežke medijske hiše; izstopajoče stvaritve v spletnih medijih (tudi multimedijske ali interaktivne predstavitve, multimedijske zgodbe, grafike, podatkovne baze…); izstopajočo integracijo medijev in družbenih omrežij; komentatorje, kritike, satiro; prispevke, ki so imeli odločujoč vpliv na lokalno ali regionalno okolje; dosežke v preiskovalnem novinarstvu; stalno kakovost specializiranega in agencijskega novinarstva; odmevne novinarske fotografije; karikature, časopisne stripe, fotomontaže ter naslovnice.

Predlagateljem tako ponujamo široko možnost izbire najboljših novinarskih stvaritev. Tudi zgoraj našteto je le okvir, predlagatelji lahko nominirate stvaritve tudi izven njega, če ocenite, da gre za presežek.

Porota pri odločanju o nagradah za izstopajoče novinarske stvaritve posebno pozornost nameni področjem novinarskega ustvarjanja, ki v širši javnosti niso tako opazna in dosežkom novinarjev iz lokalnih oziroma manjših medijev.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo člani, uredništva, aktivi, sekcije in organi DNS ter druge organizacije in posamezniki za novinarske dosežke objavljene od septembra 2015 do septembra 2016. Predlog mora poleg predlagatelja in kandidata vsebovati tudi obrazložitev in dokazila. Za nagrade, ko gre za posameznike, se lahko praviloma potegujejo člani DNS, izjemoma pa tudi nečlani, ki morajo na kandidaturo pisno pristati.

Kandidati za nagradi s področja novinarske fotografije izbor del prijavite v spletni prijavni obrazec sami. Za večje datoteke lahko uporabite katero od oblačnih storitev ali pa datoteke stisnete v zip format. Lahko pa dela pošljete tudi fizično na pomnilniškem nosilcu. Imena datotek naj bodo opremljena s šifro, saj porota izbor opravi anonimno. Datoteke naj bodo opremljene tudi s kategorijo, v kateri kandidirate.

Poroto sestavljajo: Gorazd Kovačič, Jernej Amon Prodnik, Nina Kožar in Peter Čakš (predstavniki javnosti) ter Tanja Gobec, Petra Lesjak Tušek, Kristina Božič, Jernej Verbič in Tjaša Slokar Kos (predstavniki DNS) ter … (predsednik fotoreporterske porote).

Poroto za nagradi s področja novinarske fotografije sestavljajo: Matej Povše, Luka Dakskobler, Nika Hölcl, Srdjan Živulović in Meta Krese.

Rok za predložitev kandidatur in izborov se izteče 12. oktobra 2016.

Priporočamo, da predloge oddate preko spletnega prijavnega obrazca na spletni strani društva.

Predloge z utemeljitvijo in dokazili, pa kakor doslej, prejemamo tudi na naslovu:

Društvo novinarjev Slovenije
Porota za novinarske nagrade
Vošnjakova ulica 8
1001 Ljubljana

Nagrade bodo podeljene na medijskem festivalu Naprej/Forward predvidoma 25. novembra 2016.