Razpis novinarskih nagrad čuvaj/watchdog se izteka 15. oktobra

Obvestilo

Razpis novinarskih nagrad čuvaj/watchdog se izteka 15. oktobra

Društvo novinarjev Slovenije razpisuje nagrade ČUVAJ/WATCHDOG za leto 2015

I. nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva

II.  nagrado za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let

III. nagrade za izstopajoče stvaritve v medijih

IV. nagradi za izstopajoče stvaritve na področju novinarske fotografije v dveh kategorijah: posamična fotografija, zgodba/reportaža/serija fotografij

Za nagrade v kategoriji izstopajočih stvaritev v medijih (točka III.) poleg posameznikov lahko kandidirajo tudi mediji, uredništva, projekti in posamični prispevki. Predlagate lahko novinarske prispevke (članke, oddaje); izjemno delo skupine novinarjev, novinarske ekipe, uredništva; izstopajoče dosežke medijske hiše; izstopajoče stvaritve v spletnih medijih (tudi multimedijske ali interaktivne predstavitve, multimedijske zgodbe, grafike, podatkovne baze…);  izstopajočo integracijo medijev in socialnih omrežij; komentatorje, kritike, satiro; prispevke, ki so imeli odločujoč vpliv na lokalno ali regionalno okolje; dosežke v preiskovalnem novinarstvu; stalno kakovost specializiranega in agencijskega novinarstva; odmevne novinarske fotografije; karikature, časopisne stripe, fotomontaže ter naslovnice.

Predlagateljem tako ponujamo široko možnost izbire najboljših novinarskih stvaritev. Tudi zgoraj našteto je le okvir, predlagate lahko tudi stvaritve izven njega, če ocenite, da gre za presežek.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo člani, uredništva, aktivi, sekcije in organi DNS ter druge organizacije in posamezniki za novinarske dosežke objavljene od septembra 2014 do septembra 2015. Predlog mora poleg predlagatelja in kandidata vsebovati tudi obrazložitev in dokazila. Za nagrade, ko gre za posameznike, se lahko praviloma potegujejo člani DNS, izjemoma pa tudi nečlani, ki morajo na kandidaturo pisno pristati.

Kandidati za nagradi s področja novinarske fotografije izbor del prijavijo v spletni prijavni obrazec sami. Za večje datoteke lahko uporabijo katero od oblačnih storitev ali pa datoteke stisnejo v zip format. Lahko pa dela pošljejo tudi fizično na pomnilniškem nosilcu. Imena datotek naj bodo opremljena s šifro, saj porota izbor opravi anonimno. Datoteke naj bodo opremljene tudi s kategorijo, v kateri kandidirajo.

Poroto sestavljajo: Gorazd Kovačič, Igor Vobič in Jernej Stritar (predstavniki javnosti) ter Tanja Starič, Dejan Pušenjak, Manica J. Ambrožič, Jožica Dorniž, Tomaž Perovič in Matija Stepišnik (predstavniki DNS) ter Tina Deu (predsednica fotoreporterske porote).

Rok za predložitev kandidatur in izborov se izteče 15. oktobra 2015.

Predloge z utemeljitvijo in dokazili društvo, kakor doslej, prejema na naslovu:

Društvo novinarjev Slovenije
Porota za novinarske nagrade
Wolfova ulica 8
1001 Ljubljana

Priporočamo pa, da predloge oddate kar preko spletnega prijavnega obrazca na spletni strani društva.

Nagrade bodo podeljene v okviru festivala Naprej/Forward predvidoma 19. novembra 2015.