Vrnite Grkom javno RTV

Stališče

Vrnite Grkom javno RTV

Društvo novinarjev Slovenije odločno podpira proteste kolegov na grški javni radiotelevizij ERT ter najostreje obsoja potezo grških oblasti, ki so po naročilu trojke zaprle njihov signal. Ocenjujemo, da gre za napad na demokracijo, za njeno simbolno in realno ukinjanje, obenem pa za poseg v pravico javnosti do obveščenosti in igračkanje z usodo več kot 2000 zaposlenih, ki bo pod pretvezo varčevanja oslabil moč javnega servisa in nadzor nad nosilci moči. To bo zmanjšalo tudi transparentnost delovanja oblasti in nadzor nad njo prav v času, ko se morajo ljudje v Grčiji odrekati številnim pravicam. Upamo, da odločitev ne bo ponudila mamljivega zgleda za podobna “prestrukturiranja” brez premislekov o dolgoročnih posledicah tudi v drugih državah, vključno s Slovenijo. V DNS vnovič poudarjamo, da je kakovosten javni servis eden od pogojev za normalno demokratično delovanje družbe. Gotovo je, da javni mediji danes ne morejo več delovati, kot so nekoč, in so tudi v njihovem ustroju potrebne spremembe. A poseben pomen, dodana vrednost za družbo in demokracijo ter s tem osnovna funkcija javnega medija je tudi in predvsem pokrivanje in odpiranje tem, za katere v komercialnih medijih ni ne prostora ne posluha. Zato je ukinjanje javne RTV še toliko bolj nedopustno in škodljivo. Kot smo večkrat opozarjali, je tudi v Sloveniji nujna strokovna razprava o vlogi in pomenu RTVS, o njeni prihodnosti in nujnih spremembah. V nasprotnem primeru se lahko scenarij iz Grčije nekega dne ponovi tudi v Sloveniji – s trojko ali brez nje.

Slovensko vlado pozivamo, naj v okviru političnega dialoga znotraj evropskih institucij nemudoma zahteva razpravo na najvišji ravni o povsem nedopustnih in protidemokratičnih manevrih grške vlade in trojke. Obenem od vrha EU in držav članic pričakujemo odločno ukrepanje. Molk političnih voditeljev pri nas in v Evropi bi sicer lahko razumeli kot strinjanje s tem, da se ukinjajo mediji, ki so temelj demokracije in hrbtenica javne razprave. V nasprotnem primeru postaja nepreklicno res, da se obdobje, ko je bila EU pojem demokratičnosti in medijsko zrele družbe, (nepovratno) končuje. Dogajanje v Grčiji ne pomeni le konca “najstarejše demokracije na svetu”, je tudi konec moderne Evrope, utemeljene tudi na svobodi medijev.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije