Slaba praksa v komuniciranju

Stališče

Slaba praksa v komuniciranju

Društvo novinarjev Slovenije opaža, da v zadnjem času nekatera podjetja, banke in tudi javne institucije uvajajo prakso, da novinarska vprašanja in odgovore nanje, ko jih pošljejo novinarjem, hkrati objavijo tudi na svojih spletnih straneh. Društvo novinarjev ne želi posegati v svobodo govora teh institucij, vendar takšno prakso kljub temu ocenjuje kot problematično. Institucija z objavo odgovorov pred objavo novinarskega prispevka, novinarju onemogoči tako imenovano eksluzivno objavo in povzroči, da objava v mediju izgubi na pomembnosti in pozornosti. Takšna praksa je lahko manever tistih, o katerih novinarji poročajo, da zmanjšajo odmevnost določenega medijskega poročanja.

Takšna praksa pa je lahko tudi posledica slabega profesionalnega odnosa subjektov, ki komunicirajo. Opozarjamo, da novinarji v skladu s kodeksom ne smejo zamolčati pridobljenih informacij, če so te ključne za razumevanje obravnavane teme.

Društvo novinarjev Slovenije institucije poziva, da odgovore na novinarska vprašanja objavijo po objavi prispevka v mediju.

UO DNS