Zahtevamo preklic spremembe pri imenovanju urednika MMC RTV Slovenija

Stališče

Zahtevamo preklic spremembe pri imenovanju urednika MMC RTV Slovenija

Foto: Voranc Vogel, Delo

Ogorčeni smo nad načinom, kako se je poseglo v izvedbeni akt o delovanju Multimedijskega centra RTV Slovenija, v delu, kjer je določen način imenovanja urednika uredništva. O spremembi nismo bili obveščeni, in kolikor vemo, ni bil z nikomer o tem vzpostavljen nikakršen dialog. Spletna stran www.rtvslo.si je novičarska stran, ki sodeluje tako z radijskim kot televizijskim delom zavoda. Da bo urednika uredništva MMC-ja imel pravico imenovati zgolj odgovorni urednik enega informativnega programa, torej televizijskega, in ne več v soglasju z radijskim kolegom, se nam zdi nesprejemljivo.

V Statutu RTV-ja je v 79. členu med drugim zapisano “v programsko-produkcijski enoti MMC deluje uredništvo za nove medije. Za programske vsebine multimedije, teleteksta, internetnega in mobilnega portala so odgovorni odgovorni uredniki radijskih, televizijskih, regionalnih in narodnostnih programov, usklajuje pa jih urednik uredništva za nove medije.” V izvedbenem aktu je za imenovanje urednika uredništva nato poenostavljeno, da ga imenujeta oba odgovorna urednika informativnih programov, čeprav urednik uredništva bedi tudi nad vsebinami iz kulturnih, razvedrilnih in športnih sekcij. Zato še posebej ne razumemo, kako se ta naloga zdaj skrči zgolj na enega televizijskega odgovornega urednika.

Tudi v časih, ko je MMC imel svojega odgovornega urednika, sta ga imenovala tako direktor televizije kot radia, tako da se zdaj potiho, brez dialoga in pospešeno uvaja stanje, kot ga še nikoli ni bilo.

Že leta poslušamo o sinergijah, skupnem delovanju in usklajevanju našega javnega zavoda, zdaj pa se samovoljno in zelo na tiho posega v delovanje MMC-ja, ki pogosto predstavlja vstopno točko ljudem za vsebine celotnega zavoda.

Takšno delovanje vodstva se nam zdi nedemokratično, saj izključuje vse tiste, na katere tovrstne spremembe najbolj vplivajo, in sicer na člane uredništev. Pri tem opažamo vzorec odločanja pod trenutnim vodstvom javnega zavoda, saj so bili žrtve tovrstnega izključevanja že naši kolegi v uredništvu televizijskega informativnega programa, ki jim je bilo onemogočeno podati mnenje o imenovanju v. d. odgovorne urednice informativnega programa, čeprav to zahteva zakon o medijih, kot je jasno opozorilo Društvo novinarjev Slovenije.

Člani in članice uredništva MMC-ja zahtevamo prekinitev takšnega samovoljnega pristopa in konkretno preklic te objave v Informatorju ter vzpostavitev dialoga glede imenovanja urednika uredništva oziroma po napovedanih spremembah statuta RTV odgovornega urednika, pri čemer želimo aktivno vlogo tudi samega uredništva.

Aktiv MMC

Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija

Sindikat novinarjev Slovenije

Aktiv novinarjev Radia Slovenija

Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija

Društvo novinarjev Slovenije