Kaznovanje prekarnih delavcev na Dnevniku

Stališče

Kaznovanje prekarnih delavcev na Dnevniku

V stanovskih organizacijah smo zgroženi nad zadnjim ravnanjem uprave družbe Dnevnik, ki grobo tepta interese prekarnih zaposlenih. Uprava dialog zavrača, sindikalno vodstvo Sekcije honorarnih novinarjev Dnevnika je zaradi odpuščanj obglavljeno, odpuščeni so predvsem sodelavci, ki si upajo zahtevati sodno varstvo za ugotovitev obstoja delovnega razmerja. Položaj prekarnih delavcev je zaostril inšpekcijski nadzor, v katerem prekarni delavci pravice po zakonu o delovnih razmerjih imajo, ne uživajo pa nikakršne zakonske varnosti, če iste pravice zahtevajo v sodnem varstvu ali če zanje inšpekcija ugotovi elemente delovnega razmerja. Upravo Dnevnika pozivamo k partnerskemu dialogu in k umiku povračilnih ukrepov.

Sekcija honoranih sodelavcev Dnevnika je bila ustanovljena in deluje v okviru Sindikata novinarjev Dnevnika in Sindikata novinarjev Slovenije od decembra leta 2010. Od podpori ustanovnih sindikatov si prizadeva za izboljšanje položaja prekarnih delavcev v medijski družbi Dnevnik ter za ublažitev socialnega dumpinga, ki ga prekarno delo povzroča tudi v širši družbi.

V lanskem juniju je skupščina Sekcije izvolila nov tričlanski izvršilni odbor in obudila delovanje ter interes po socialnem dialogu z upravo. Novo sindikalno vodstvo je vodstvu časopisa po anketi med članstvom predstavilo zaskrbljujoče ekonomsko-socialno stanje med honorarnimi delavci, a je naletelo na nepripravljenost urejanja položaja. Za večino prekarnih delavcev je ekonomski položaj postal še bolj negotov. Stanje se je dodatno zaostrilo po nadzoru, ki ga Inšpektorat RS za delo izvaja v medijskih družbah od lanskega novembra. Inšpektorat do danes ni izdal nobenih obvestil Dnevnikovim prekarnim delavcem niti odločb delodajalcu, v brezpravnem vakumu lažne proste volje pogodbenih strank pa so prekarni delavci povsem izpostavljeni enostranskemu ravnanju delodajalca. Še več. Tudi inšpekcijski nadzor, namenjen varovanju delavskih pravic, je le pospešil odpuščanje prekarnih delavcev v družbi.

V zadnjih tednih so namreč zaradi zapisnika inšpektorata za delo začeli izvajati pritisk na prekarne delavce, naj si uredijo status samostojnega novinarja. Po zgledu drugih medijskih hiš in neupoštevajoč sodno prakso Vrhovnega sodišča je delodajalec, kot kaže, prepričan, da bo status samostojnega novinarja po medijskem zakonu predstavljal obvod in varovalko pred tem, da bi po zakonu o delovnih razmerjih inšpekcija ali sodišče lahko ugotovila, da zaposlitev delavk in delavcev prikriva.

Delodajalec jim je vsiljeval nove pogodbe, ki so med drugim izključevale tudi klavzulo o pravnem varstvu družbe za primere morebitnih tožb zoper pogodbene novinarje zaradi objave mnenj in stališč. Po pogajanjih je uprava sprejela sklep, da je pravno varstvo zagotovljeno. Ker pa gre za enostranski sklep in pravno varstvo ni del pogodb, je videz varstva lahko varljiv, saj ga lahko uprava kadarkoli tudi umakne.

Vsiljevanje pogodb se je začelo, preden sta Sindikat delavcev Dnevnika in Sindikat novinarjev Dnevnika poskusila v novo podjetniško kolektivno pogodbo vključiti tudi določila, ki bi varovala položaj prekarnih delavcev. Zanjo se niti pogajati niso začeli, a je uprava v zadnjem mesecu in pol že jasno demonstrirala svoj način urejanja položaja prekarnih novinarjev. Prekinila je sodelovanje z vsemi tremi aktualnimi člani izvršnega odbora Sekcije honorarnih sodelavcev Dnevnika, z dvema potem, ko sta vložili zahtevek za odpravo nezakonitosti in pripoznavo rednega delovnega razmerja, prekinila pa je tudi pogodbo z nekdanjo vodjo Sekcije in s prekarno delavko v osmem mesecu nosečnosti.

Glede na izkušnje in pogovore, ki so jih v preteklem letu z vodstvom družbe imeli Sindikat novinarjev Dnevnika ter Aktiv novinarjev Dnevnika, zadnjih dogodkov ne moremo razumeti drugače kot zastraševanje delavcev v medijski družbi Dnevnik ter poskus zatrtja sindikalnega delovanja honorarnih delavcev. Na to ne bomo pristali, saj se zavedamo, da se s tem sekajo pravice vseh. Ker ima delodajalska praksa dokončne ureditve prekarnega dela z odpuščanjem, teptanjem sindikalnih pravic in zastraševanjem v družbi Dnevnik širše družbene posledice, verjamemo, da je naša dolžnost, da o tem tudi na glas spregovorimo. Odgovorne deležnike pozivamo k premisleku in razpravi, kako takšno prakso preprečiti.

Sindikat novinarjev Slovenije

Društvo novinarjev Slovenije

Sindikat novinarjev Dnevnika

Aktiv novinarjev Dnevnika