Ukomove kvazianalize – komentar Aktiva novinarjev Radia Slovenija

Komentar

Ukomove kvazianalize – komentar Aktiva novinarjev Radia Slovenija

Ukomove kvazianalize

Ocenjujemo in komentiramo tako imenovane analize poročanja RTV Slovenija, ki jih že nekaj mesecev pripravlja in objavlja Urad Vlade RS za komuniciranje (UKOM).  Prvi dopis s tovrstno vsebino so iz vladnega urada posredovali 27. oktobra 2021 v pisarno generalnega direktorja RTV, direktorjema radia in televizije ter predsedniku programskega sveta. Kot so zapisali »v upanju, da Vam bo analiza pomagala pri Vaših nadaljnjih aktivnostih«. Po prvem obveščanju vodstva RTV Slovenija so sledile objave vladnih ocen na spletni strani UKOM.

V zapisih vladnega urada se ponavljajo ocene, da gre pri našem poročanju za enostranske prikaze družbeno-političnega dogajanja. Pri tem vladni ocenjevalci navajajo, čigav odziv je manjkal, naštevajo, kaj bi moral novinar še vprašati, dodati, povedati, kako bi moral predstaviti svoje sogovornike, o čem in kako bi morali poročati mediji RTV Slovenija. Navajajo pa tudi, kaj vse so RTV, mediji RTV, novinarji in uredniki (namerno) zamolčali. V zapisih urada ni mogoče zaznati iskrene želje po odzivanju na morebitne napake, nedoslednosti ali nekorektnosti novinarskih prispevkov, pač pa je ravno nasprotno zelo jasno izraženo nezadovoljstvo s tistimi vsebinami, ki odražajo za vlado morda neprijetno realnost.

Takšno postopanje urada razumemo kot grobo in nedopustno poseganje v neodvisnost novinarskega in uredniškega dela, ki temelji na programskih standardih RTV Slovenija, Kodeksu novinarjev Slovenije ter Poklicnih merilih in načelih novinarske etike RTV Slovenija, širši okvir našega delovanja pa seveda določa zakonodaja (zakon o medijih, zakon o RTV, ustava …). Zato je navedba vladnega urada za portal N1 Slovenija, da je osnova njihovih »analiz« kodeks novinarjev, grozljiva zloraba dokumenta, ki je aksiom kakovostnega novinarskega in uredniškega dela.

Ob tem poudarjamo, da vladnemu uradu ne odrekamo pravice kritike ali izražanja mnenja o našem delu. Verjamemo pa, da so naslov za tovrstne odzive ustaljeni kanali, ne pisarna generalnega direktorja ali pavšalno blatenje našega dela. Nekorektno in destruktivno postopanje vladnega urada razumemo kot del širših političnih prizadevanj po uničevanju ugleda slovenskih medijev z največjo medijsko organizacijo RTV Slovenija na čelu ter poskusov zbijanja verodostojnosti ustvarjalcem medijskih vsebin. Na tak način »komuniciranja« z vladajočo politiko ne moremo pristati. K temu nas zavezuje odgovornost do javnosti, kajti v trenutku, ko nihče nikomur več ne more verjeti, nastopijo nedemokratične razmere, v katerih oblast določa, kaj je resnica, v katero pa ne sme nihče podvomiti.

Za kakovostno, samostojno in neodvisno javno RTV Slovenija!

Aktiv novinarjev Radia Slovenija

 

Izjavo podpirajo:

Društvo novinarjev Slovenije

Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija

Aktiv MMC

Aktiv novinarjev Radia Maribor

Koordinacija novinarskih sindikatov na RTV Slovenija

Sindikat novinarjev Slovenije

Katedra za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani

Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje, UL FDV