Zaključuje se razpis nagrad Consortium veritatis/Bratstvo resnice

Obvestilo

Zaključuje se razpis nagrad Consortium veritatis/Bratstvo resnice

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije v skladu s sklepom, sprejetim 1. septembra 2011, objavlja razpis za nagrade Consortium veritatis/Bratstvo resnice. Za novinarske dosežke od septembra 2010 do septembra 2011 bodo podeljene naslednje nagrade:

1. nagrada za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva; nagrado sestavljata zlato odličje in diploma,

2. dve nagradi za izstopajoče novinarske stvaritve v letu 2011; dobitnika prejmeta diplomo in praktično nagrado,

3. nagrada za izstopajoče novinarske stvaritve v letu 2011 v lokalnih in regionalnih medijih; dobitnik prejme diplomo in praktično nagrado,

4. dve debitantski nagradi za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let; dobitnika prejmeta diplomo in praktično nagrado,

5. nagradi za izstopajoče stvaritve v minulem letu na področju novinarske fotografije, in sicer:

– nagrada za v letu 2011 objavljeno reportažo, ki obsega izbor do 6 fotografij,
– nagrada za izjemni fotografski dosežek v letu 2011, ki obsega izbor do 6 posamičnih fotografij;
dobitnika prejmeta diplomo in praktično nagrado.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo uredništva, aktivi in organi DNS ter druge organizacije in posamezniki. Predlogi morajo poleg imen predlagateljev in kandidatov vsebovati tudi obrazložitev in dokazila. Za nagrade se lahko praviloma potegujejo člani DNS, izjemoma pa tudi nečlani, ki morajo na kandidaturo pisno pristati.

Kandidati za nagradi s področja novinarske fotografije se z izborom od septembra 2010 do septembra 2011 objavljenih fotografij prijavljajo sami. Kandidat se lahko poteguje za nagrado v obeh kategorijah. Izbor fotografij kandidati pošljejo na pomnilniškem nosilcu, ki ga označijo s šifro, saj porota izbor opravi anonimno.

Rok za predložitev kandidatur in izborov avtorskih del se izteče 10. oktobra 2011.

Poroto sestavljajo dr. med. Rajko Kenda, dr. Andrej Fištravec, dr. Božo Repe, mag. Brankica Petković kot predstavniki javnosti ter Jurij Gustinčič, Tanja Gobec, Tanja Starič, Brane Piano in Matija Stepišnik kot predstavniki DNS.

Poroto za izbor nagrade s področja novinarske fotografije sestavljajo Boris Vugrinec, Manca Juvan Hessabi, Nace Bizilj, Jure Eržen in Joco Žnidaršič.

Predloge z utemeljitvijo in dokazili na društvu v času uradnih ur sprejemamo osebno ali priporočeno po pošti na naslov:

Društvo novinarjev Slovenije
Porota za novinarske nagrade
Wolfova ulica 8
1001 Ljubljana

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu generalni@novinar.com ali po telefonu na številki 01 426 03 63.