Ukrepi vlade za izredno pomoč samozaposlenim

Obvestilo

Ukrepi vlade za izredno pomoč samozaposlenim

Foto: Matej Povše

Vlada Republike Slovenije je na današnji tiskovni konferenci predstavila smernice z naborom ukrepov za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31. maja 2020 za pripravo zakona #PKP1. Ministrstva morajo ukrepe iz teh smernic v obliki zakonskih rešitev posredovati Vladni službi za zakonodajo najpozneje do četrtka, 26. marca, do 23. ure.

Objavljamo ukrepe, ki so predvideni za pomoč samozaposlenim delavcem, med katerimi so tudi številni novinarji, fotoreporterji in drugi medijski delavci.

Za samozaposlene, ki so se zaradi krize in (tudi) narave trga dela znašli v še posebej težkem položaju, vlada predlaga izredne ukrepe, in sicer:

  1. Do izredne pomoči so upravičeni vsi samozaposleni, ki s posebno izjavo preko elektronske aplikacije razglasijo prizadetost zaradi krize. Izjava je javno dostopna. Če se pozneje ugotovi, da je ta izjava vsebovala neresnične podatke, bodo morali pomoč vrniti.
  2. Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 % neto minimalne plače.
  3. Prizadetim samozaposlenim se v tem obdobju odpiše prispevke. Prispevke zanje v tem obdobju za zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Višina prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega dobička po zaključku leta.
  4. Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine.