Društvo novinarjev bo še štiri leta vodila Petra Lesjak Tušek

Novice

Društvo novinarjev bo še štiri leta vodila Petra Lesjak Tušek

Društvo bo še štiri leta vodila novinarka in urednica Večera Petra Lesjak Tušek, ki je v svojem programu med drugim zapisala: »Verjamem, da društvo mora o(b)stati stičišče in vezni člen novinarjev. Da moramo biti povezana skupnost, če hočemo biti tudi odločni posamezniki. Odgovornost za to, da bomo še dovolj povezani, imeli dovolj veljave in moči, pa je naša skupna – zato prava pot ni najlažja pot, umik ali pasiva, temveč je (naj)težja pot aktiviranja edina izbira.«

Ključni projekti Društva novinarjev Slovenije bodo tudi v prihodnjem mandatu zaščita avtonomije novinarjev in svobode govora, spremembe medijske zakonodaje, implementacija direktive o avtorskih pravicah in zagotovitev  ustreznih nadomestil za novinarje, izboljšanje položaja novinarjev in ustrezno vrednotenje novinarskega dela. Preko delovanja Novinarskega častnega razsodišča je društvo osrednja institucija, ki v regulatornem kaosu slovenskega medijskega okolja kontinuirano vzpostavlja in varuje etične in profesionalne standarde novinarskega poklica. To vlogo bo še krepilo. Festival Naprej/Forward (FNF) bo ostal osrednji dogodek društva, ki je skupaj s podelitvijo novinarskih nagrad tudi ključni letni skupni čas in prostor srečevanj in povezovanj med člani in z zunanjo domačo in mednarodno javnostjo. Center kakovostnih medijskih vsebin bo članom tudi v prihodnjem mandatu nudil platformo za zunajinstitucionalno izobraževanje, ki ga društvo izvaja skozi delavnice, predavanja, debate … Pomemben cilj društva bo tudi zajezitev upadanja članstva, s katerim se sicer ukvarjajo vse evropske novinarske organizacije, pridobivanje novih članov po medijih in regijah ter pritegnitev mlajše generacije v aktivnosti in članstvo društva.

V upravni odbor so bili izvoljeni Gašper Andrinek, Val 202, Tadeja Anžlovar, TV Slovenija, Primož Cirman, Siol.net, Nevenka Dobljekar, nekdanja novinarka Radia Slovenija, Anja Hreščak, Dnevnik, Nika Kunaver, POP TV, Špela Kuralt, Delo, Duška Lah, TV Maribor, Timotej Milanov, Vestnik in Mojca Zorko, STA.

V Novinarsko častno razsodišče, ki je skupni organ sindikata in društva novinarjev, so bili s strani sindikata imenovani Jelena Aščić, TV Slovenija, Gabrijela Milošič, TV Maribor, Nataša Štefe, Val 202 in Bojan Šuštar, STA. Predstavnika javnosti v razsodišču bosta pravnica Katarina Vučko, ki jo je predlagal Mirovni inštitut, in Miha Šepec s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Skupščina Društva novinarjev Slovenije je za člane razsodišča imenovala Ireno Brejc, Ranko Ivelja, Dnevnik, Sonjo Merljak Zdovc, Časoris, Tatjano Pirc, Radio Slovenija, in Braneta Piana.

Nadzorniki društva v novem mandatnem obdobju bodo Andrej Bedek, Vestnik, Miran Korošec in Meta Verbič.

Člani društva so se na skupščini seznanili tudi z vsemi poročili o delu organov društva v preteklih štirih letih. Sprejeli so spremembe statuta in Kodeksa novinarjev Slovenije. Spremembe kodeksa se nanašajo predvsem na člene, ki urejajo posege v zasebnost, kodeks pa bo obogaten z novim 16. a členom, ki ureja označevanje spreminjanja in umikanja novinarskih prispevkov v spletnih medijih.

Odgovorni urednik odgovarja za pregledno dopolnjevanje in popravljanje vsebin spletnih medijev ter oblikuje pravila. Ko novinar ali urednik popravi napako, mora biti poseg označen tako, da je razvidno, kakšna je bila napaka. Ko prispevek zgolj dopolni z novimi informacijami, mora biti razviden čas zadnje spremembe.

Zapisnik skupščine je dostopen tukaj.