Finančna sanacija RTVS naj bo premišljena, da ne ogrozi ključnih vsebin in regionalnih centrov

Stališče

Finančna sanacija RTVS naj bo premišljena, da ne ogrozi ključnih vsebin in regionalnih centrov

Foto: Bojan Velikonja

V Društvu novinarjev Slovenije smo v preteklem letu že večkrat podajali stališča o pomenu RTV Slovenija (RTVS), ki mora zagotavljati kakovosten javni servis za državljane. Ko gre za novinarski del, govorimo o ažurnem, celovitem, nepristranskem in na vseh poklicnih standardih temelječem obveščanju javnosti. Nenazadnje je javnost ob zadnjih naravnih nesrečah in pred tem epidemiji ključne informacije iskala in dobila prav na RTVS. Kot so v zadnjem Medijskem ogledalu v okviru festivala Naprej/Forward v Črni na Koroškem povedali domačini, so v najbolj kriznih trenutkih, ko ni bilo interneta, poslušali nacionalni radio. Obenem pa je RTVS kot javni medij zavezana k ponudbi vsebin, ki za komercialne medije niso zanimive, so pa izjemnega pomena za demokracijo, od poročanja o manjšinskih vprašanjih, lokalnih in regionalnih temah, zunanji politiki, do izobraževalnega, kulturno-umetniškega, znanstvenega in drugih segmentov vsebin, hkrati pa mora biti RTVS tudi vodilna v medijskem opismenjevanju državljanov in pri medijskih tehnoloških inovacijah.

Zaradi vsega navedenega izpostavljamo, da mora biti financiranje RTVS urejeno na način, ki bo omogočal, da bo RTVS kakovostno in neodvisno opravljala svoje poslanstvo. Prispevek za RTVS je bržkone zadnja položnica, ki  se skozi leta, ne glede na dvige stroškov, ni spreminjala. Razmisleki o finančni sanaciji zavoda naj se torej dogajajo ob zavedanju pomena javne RTVS in ne gredo v smeri krčenja za javnost in demokracijo ključnih vsebin, regionalnih centrov ali dopisniške mreže.

Društvo novinarjev Slovenije popolnoma podpira kolege iz regionalnih centrov RTV Slovenija. Kakršnokoli krčenje ali ukinjanje pomeni tudi oženje pravice javnosti do obveščenosti. Ob tem opozarjamo, da prav novinarji, ki prihajajo iz regionalnih centrov RTV, opravijo večino poročanja iz lokalnega okolja. Ob zadnji veliki naravni nesreči je vsa Slovenija videla, kako pomembno je, da so novinarji dogajanju blizu. V lokalnem okolju pa je njihovo poročanje dragoceno prav vsak dan. Svet RTV upravi nalaga, naj preuči ukrepe, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo in statutom RTV. Menimo, da morata svet in uprava RTVS temeljito razmisliti o tako rigoroznih posegih v programe in ukinjanju enot.

Izjava Aktiva novinarjev Radia Maribor o predlaganih varčevalnih ukrepih na RTV Slovenija

Aktiv novinarjev Radia Maribor soglasno izreka nasprotovanje predlaganim ostrim varčevalnim ukrepom na RTV Slovenija.

Ocenjujemo, da bi takšni ukrepi v našem, že tako kadrovsko podhranjenem kolektivu občutno osiromašili program, ki ga že zdaj pripravljamo na robu oziroma čez zmogljivosti. Zmanjšanje stroškov za tretjino pa bi pomenilo prekomerno krnitev opravljanja našega poslanstva javnega medija, ki ne more biti zgolj prenašalec informacij poslušalcem.

Zato odločno nasprotujemo rezom, ki bi krnili program Radia Maribor – ta mora ostati zaupanja vreden javni medij v lokalnem okolju.

Zagovarjamo ukrepe na prihodkovni strani v dogovoru z ustanoviteljem, med njimi zlasti uresničitev zavez vlade iz sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2018 in nujno uskladitev RTV-prispevka.

Aktiv ustvarjalcev programa Radia Koper o sklepu Sveta RTV Slovenija

V Aktivu ustvarjalcev programa Radia Koper z zaskrbljenostjo sprejemamo novico o sklepu Sveta RTVnaj uprava do jutri pripravi in predloži izračune finančnih in kadrovskih učinkov več morebitnih ukrepov. To so, po poročanju medijev: ukinitev informativnega programa drugega programa TVS, ukinitev Radia Si, ukinitev regionalnega programa radia in televizije Koper, ukinitev regionalnega programa radia in televizije Maribor. Kot ustvarjalci programa smo nad takim predlogom šokirani, zgroženi in ga ne podpiramo. Vodstvo Radia Koper se namreč prav v teh dneh trudi z izpolnjevanjem vedno novih zahtev po zmanjšanju predvidenih variabilnih sredstev in prilagajanjem programa zahtevnim finančnih razmeram javnega zavoda. Še posebej pa nas žalosti, da so za sklep, ki omenja možnost ukinitve, glasovali predstavniki zaposlenih v Svetu RTV.