Generalni direktor RTV SLO prekoračil svoje pristojnosti

Stališče

Generalni direktor RTV SLO prekoračil svoje pristojnosti

Foto: Bojan Velikonja, Dnevnik

Društvo novinarjev Slovenije ocenjuje, da je današnja razprava v okviru Programskega sveta RTV Slovenija oblika pritiska na integriteto in neodvisnost odgovorne urednice informativnega programa. Programskemu svetu ne odrekamo pravice, da razpravlja o potencialnih etičnih zdrsih uredništva, vendar pa ugotovitve iz poročila direktorja, ki je ena od podlag za razpravo, po našem mnenju presegajo njegove pristojnosti in so v nasprotju s strokovnimi ocenami dela urednice. Do obeh domnevno spornih primerov se je opredelila varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev, ki ni ugotovila kršitve profesionalnih standardov, v obeh primerih se je odzval tudi Aktiv novinarjev informativnega programa Televizije Slovenija in opozoril, da ni bilo cenzure in da je novinarka Carl pri poročanju upoštevala novinarske standarde. Sprašujemo se, ali ima generalni direktor kompetence in pristojnost za presojo posameznih uredniških odločitev, ob tem pa so njegove ocene celo v nasprotju s stališči uredništva in stroke. Menimo, da so očitani domnevni etični prekrški urednice zgolj sredstvo za njeno razrešitev, ki ni strokovno utemeljena.