Več strokovnih argumentov, manj skrivalnic!

Stališče

Več strokovnih argumentov, manj skrivalnic!

V Društvu novinarjev Slovenije ugotavljamo, da je predlog novega zakona o medijih padel že v prvem branju prav iz razlogov, na katere smo opozarjali: torej zaradi nizke ravni razprave in pomanjkanja strokovnih argumentov v njej.

Opozarjali smo, naj se na novinarskih plečih ne lomijo kopja političnih strank, posameznih lobijev in združenj, pa se je v petek zgodilo prav to. Kakršni koli posebni razlogi so poslance vodili pri njihovi odločitvi, v njih ni mogoče razbrati tistih, zaradi katerih bi lahko sklepali, da so opravljali svoje delo. Pri tem se ni mogoče izogniti niti občutku, da je zakon padel tudi zato, ker so ga njegovi avtorji pripravljali skoraj tri leta.

Brez neodvisnih in avtonomnih medijev ni demokracije, zato medijski zakon ocenjujemo kot enega najpomembnejših. Upravni odbor DNS politiko poziva, naj opravi bolj temeljit razmislek o slovenski medijski ureditvi, pri tem pa vendarle v obzir vzame predvsem javnost, novinarje in medijsko svobodo. Spremembe so namreč nujne, saj je obstoječi medijski zakon slab in zastarel. Ne ščiti uredniške avtonomije, omogoča ekskluzivni dostop politično in ekonomsko privilegiranim do medijev skozi pravico do popravka in omogoča netransparentno prekupčevanje z mediji. Slovenija je že zdaj zadnja med državami EU, ki vpeljuje medijsko direktivo.

Padli predlog novega zakona o medijih je sicer prinašal pozitivne premike, a ti, po oceni upravnega odbora DNS, niso bili dovolj celoviti in kakovostni, saj niso v zadostni meri zaščitili novinarske avtonomije in zagotovili svobode medijev, predvsem pa jih zaščitili pred netransparentnimi in špekulativnimi nakupi.

Novega zakona, boljšega tudi od predlaganega, ne potrebujemo jutri, ampak takoj. Odgovorne zato pozivamo k takojšnji obnovi dialoga za pripravo medijske zakonodaje, pri kateri je društvo novinarjev pripravljeno sodelovati in prispevati rešitve.

Skoraj triletna “medijska saga” je tako lahko le dober nauk, zakaj pri snovanju pomembnega zakona ni dobro poslušati le izbranih skupin z ozkimi interesi, temveč strokovne argumente v interesu neodvisnega novinarstva in (kakovostno) obveščene javnosti.

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA NOVINARJEV SLOVENIJE