Predstavitev novega spletnega medija “pOZNavalec”

Obvestilo

Predstavitev novega spletnega medija "pOZNavalec"

Vabimo vas na javno predstavitev novega spletnega medija “pOZNavalec”, ki bo potekala v torek, 14. junija 2016, ob 18.00 na Cankarjevi 1 v Ljubljani.

Z uradnim odprtjem 14. junija 2016 bo slovenski medijski prostor obogatil nov specializiran spletni portal, ki ga je nosilec projekta, Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo, naslovil pOZNavalec. Portal je namenjen bralcem, ki na spletu iščejo kvalitetne vsebine mednarodnega značaja, poseben poudarek pa bo uredniška ekipa namenila mladim bralcem, katerim želijo omogočiti dostop do verodostojnih informacij o dogajanju v mednarodni skupnosti, hkrati pa jih informirati o pomembnih družbenih temah kot so trajnostni razvoj, varstvo okolja, globalno učenje. Portal je dostopen na spletnem naslovu www.poznavalec.si.

Portal pOZNavalec, ki bo vsebine ponujal v slovenskem jeziku, bo bralcem ponudil predvsem kvalitetne vsebine mednarodnega značaja kot so Agenda 2030 za trajnostni razvoj, izobraževanje za 21. stoletje, varstvo človekovih pravic, vladavina prava, ohranjanje in zagotavljanje miru in varnosti v mednarodni skupnosti, družba znanja, medkulturni dialog, boj proti vsem oblikam diskriminacije, varovanje okolja in boj proti podnebnim spremembam, varovanje in spoštovanje naravne in kulturne dediščine. Poročanje o dogajanju v mednarodni skupnosti bo primarno osredotočeno na globalne organizacije kot so Organizacija združenih narodov (OZN), njeni programi in skladi (UNEP, UNICEF, UNDP …) in specializirane agencije znotraj sistema OZN (UNESCO, ILO, WHO, FAO …).

Boštjan Jerman, vodja projekta pOZNavalec in FUNKCIJA Društva za ZN Za Slovenijo, je ob odprtju portala optimističen: “Ideja za portal se je oblikovala preko več let aktivnega delovanja na Društvu za ZN za Slovenijo. Mladi prostovoljci, dijaki, študenti in mladi zaposleni smo ustvarjali raznolike projekte, izobraževanja, predavanja, hkrati pa preko naših spletnih strani obveščali naše sledilce in ciljne javnosti. S portalom pOZNavalec želimo narediti korak dlje in prispevati k boljši ozaveščenosti o pomenu naslavljanja globalnih vprašanj preko globalnih instrumentov.

Eden izmed njih je vsekakor sistem OZN. Slovenski javnosti ga želimo približati, hkrati pa neodvisno spregovoriti o perečih temah, s katerimi se naši sovrstniki soočajo širom sveta.”

Medij po pri svojem delovanju ustvarjal dnevno sveže vsebine, hkrati pa služil kot osrednje sredstvo osveščanja javnosti o delovanju Društva za ZN za Slovenijo, UNESCO mladinske platforme in projekta Skupaj močnejši.

Novi portal, s katerim uredniška ekipa želi krepiti pluralnost medijske krajine v Sloveniji, so zasnovali predvsem mladi, dejavni na področju mednarodnih odnosov in globalnega vladovanja. Projekt, katerega nosilec je Društvo za ZN za Slovenijo, podpirajo Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Informacijska služba ZN na Dunaju.

Slavnostna govornica bo predsednica Društva novinarjev Slovenije Petra Lesjak Tušek, ki bo predstavila svoj pogled na pomen medijev v svetu in Sloveniji, njihovem položaju in izzivih.

Kot govorca se bosta dogodka udeležila še veleposlanica Meta Bole s Sektorja za mednarodne organizacije Ministrstva za zunanje zadeve ter namestnik generalne sekretarke Slovenske nacionalne komisije za UNESCO Gašper Hrastelj, in sicer kot predstavnika sofinancerjev projekta.