Ministrstvo v celotno izplačilo subvencij iz medijskega sklada

Obvestilo

Ministrstvo v celotno izplačilo subvencij iz medijskega sklada

Foto: Jože Suhadolnik, Delo

Društvo novinarjev Slovenije je bilo obveščeno, da bo ministrstvo za kulturo po rebalansu proračuna medijem, izbranim na razpisu za sofinanciranje programskih vsebin v letu 2020, izplačalo razliko do celotne vrednosti odobrenih sredstev. Ministrstvo je prejemnikom subvencij iz medijskega sklada, ki so podpisali aneks, do sedaj odobrilo izplačilo le 30 odstotkov vrednosti odobrenih sredstev, do česar smo bili v društvu novinarjev kritični.

Mediji, ki aneksov niso podpisali in so v skladu s pogodbo do 1. oktobra 2020 oddali zahtevke za izplačilo sredstev, imajo veljavne pogodbe, zato je izplačilo subvencije avtomatično po pogodbi. Po podatkih ministrstva lahko sredstva na računu pričakujejo še pred koncem meseca. Medije, ki so podpisali anekse, obveščamo, da je ministrstvo anekse za izplačilo preostanka subvencije pošiljalo z navadno pošto v petek in ponedeljek, 9. in 12. oktobra, aneks je s strani ministra že podpisan, kar bo pospešilo postopek podpisa. V skladu z aneksom je rok za oddajo zahtevka za izplačilo 1. november 2020. Opozarjamo, da je to res skrajni rok, saj se s 1. decembrom zapira proračun in po tem datumu izplačila ne bodo več mogoča. Po pogodbi pa je rok za izplačilo 30 dni po oddaji zahtevka. Priporočamo, da prejemniki subvencij – po podatkih, pridobljenih z ministrstva, so nekateri to tudi že storili – čim hitreje oddajo tako podpisan aneks kot zahtevek za izplačilo s poročilom o izvedenem projektu.

V društvu novinarjev pozdravljamo odločitev vlade in ministrstva, da izplača že odobrena sredstva. To je sicer le majhen obliž na skrajno zaostreno finančno stanje medijskega sektorja, ki kljub svoji ključni vlogi pri obvladovanju epidemije ter velikih izgubah pri naročninah in oglaševanju ni bil deležen nobene specifične podpore. Pričakujemo, da bo ministrstvo v najkrajšem možnem času in še v letu 2020 razpisalo tudi oba sklopa razpisa za sofinanciranje programskih vsebin v letu 2021. Sredstva so v proračunu zagotovljena, za medije pa je ključno, da lahko že v začetku leta načrtujejo vsebine in poslovanje. To je še posebej pomembno v trenutnih zaostrenih razmerah ter za manjše novinarske ekipe in programe posebnega pomena, ki so v večji meri odvisni od subvencij iz medijskega sklada.