Seminar: javno naročanje za novinarje

Obvestilo

Seminar: javno naročanje za novinarje

Foto: Matej Povše, Dnevnik

Vse zainteresirane obveščamo, da je seminar PRESTAVLJEN na 25. marec 2020.

Društvo novinarjev Slovenije v sredo, 22. januarja 2020, vabi na praktičen SEMINAR O PRAVU JAVNEGA NAROČANJA. Seminar bo potekal v društvenih prostorih, Vošnjakova 8, Ljubljana (7. nadstropje) od 9.00 do 15.00.

Na seminarju bodo predstavljena osnovna znanja, ki jih mora imeti vsak novinar, ki se pri svojem delu srečuje s področjem javnih naročil. Poznavanje osnov je ključno za pravilno in lažje razumevanje posameznih javnih naročil, ki jih po slovenski zakonodaji vodijo oziroma bi jih morali voditi zavezanci za javna naročila. Javno naročanje je področje, s katerim se veliko novinarjev srečuje pri svojem vsakodnevnem raziskovalnem delu, zato je pomembno, da novinarji poznajo postopek javnega naročanja in pravne možnosti, ki jih imajo posamezni subjekti v okviru javnih naročil. Na predavanju, ki ga bo izvedla odvetnica Maja Prebil, bodo na praktičen način, podkrepljen s primeri, predstavljeni postopki javnega naročanja, pravila istovrstnosti javnih naročil in postopek pravnega varstva, ki teče pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja in publikacij, med drugim tudi Priročnika za uporabo javnega naročanja v praksi.

Ker je namen predavanja odgovoriti na vprašanja, ki se vam zastavljajo pri delu, vas prosimo, da nam vprašanja pošljete že pred samo izvedbo seminarja, tako da se bo lahko vsebina seminarja prilagodila konkretnim dilemam, ki jih imate v praksi.

Udeležba na seminarju je brezplačna. Obvezna je prijava do ponedeljka, 20. januarja.

Program:

9.00–10.30 1. del – Aktivnosti pred začetkom postopka javnega naročanja

Pravilna uporaba terminov s področja javnih naročil

Izvajanje strokovnega dialoga

Drobljenje javnih naročil

Evidenčna naročila

Izjeme od javnega naročanja

10.30–10.45  Odmor za kavo
10.45–12.15 2. del – Postopek javnega naročanja

Faze postopka, v katerih prihaja do največjih korupcijskih tveganj

Vrste postopkov

Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Oblikovanje tehničnih specifikacij

Pogoji za sodelovanje in razlogi za izključitev

Merila za izbor

12.15–13.15  Odmor za kosilo
13.15–15.00 3. del – Odločitev o oddaji in sklenitev pogodbe

Pregledovanje in ocenjevanje ponudb

Vrste odločitev

Rok za sprejem odločitev

Vpogled

Vabljeni!

PRIJAVA:

Osebni podatki

Dovoljujem obdelavo osebnih podatkov za namen prijave na izobraževalne dogodke v organizaciji Društva novinarjev Slovenije.

V društveni evidenci prijav na dogodke se obdelujejo naslednji osebni podatki udeležencev: ime in priimek, elektronski naslov, medij ali organizacija, telefonska številka. Namen je zagotavljanje udeležbe na dogodkih, vključno z obveščanjem o spremembah v programu.

Društvo novinarjev Slovenije se zavezuje, da bo v celoti varovalo posredovane osebne podatke in jih brez izrecne privolitve udeleženca ne bo posredovalo tretjim osebam. Če društvo za izvajanje dogodka prejme namenska sredstva od financerjev, lahko financerju za namene dokazovanja udeležbe posreduje del vaših osebnih podatkov.

Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete s sporočilom na e-naslov pisarna@novinar.com.