Na TV Slovenija ob imenovanju ponovno brez izrekanja uredništva

Stališče

Na TV Slovenija ob imenovanju ponovno brez izrekanja uredništva

V Društvu novinarjev Slovenije novo upravo RTV Slovenija, kot tudi vršilca dolžnosti direktorja Televizije Slovenija opozarjamo, da bi pred imenovanjem Polone Fijavž za vršilko dolžnosti odgovorne urednice Informativnega programa prvega programa TV Slovenija morala pridobiti mnenje uredništva. V društvu smo na kršenje določil zakona opozarjali že pri imenovanju prejšnje odgovorne urednice Jadranke Rebernik (ki je nedavno odstopila), saj je ta dobila negativno mnenje uredništva, takratno vodstvo pa v nadaljevanju postopka imenovanja ni izpeljalo v skladu z Zakonom o RTV Slovenija. V neskladju z medijsko zakonodajo je bilo tudi njeno imenovanje za vršilko dolžnosti brez pridobljenega predhodnega mnenja uredništva.

Pristojnosti vršilca dolžnosti odgovornega urednika se ne razlikujejo od pristojnosti urednika s polnim mandatom, zato se je tudi ministrstvo za kulturo že opredelilo, da je izrekanje uredništva potrebno in nujno tudi pred imenovanji vršilcev dolžnosti, saj »odgovornosti in naloge, ki jih odgovornemu uredniku nalaga zakon, namreč lahko po našem mnenju prevzame in opravlja le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje, določene za imenovanje odgovornega urednika, in ki je bila imenovana po postopku, kot ga določa zakon. V tem postopku pa mora izdajatelj pridobiti predhodno mnenje uredništva«.

Upravo in pristojnega direktorja pozivamo, da ne glede na to, da bi mnenje uredništva morala pridobiti pred imenovanjem, izrekanje opravita naknadno. Bistvo instituta uredniške avtonomije, kar je izrekanje uredništva, je namreč v tem, da izdajatelj preveri, če kandidat za odgovornega urednika uživa podporo uredništva. Od uprave RTV Slovenija ob tem pričakujemo, da bo v naknadnem postopku ugotovljeno mnenje uredništva spoštovala.

Odziv uprave RTV Slovenija na naš poziv v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Spoštovani,

Uprava RTV Slovenija je bila dne 19. 9. 2023 seznanjena z nepreklicnim odstopom odgovorne urednice UPE Informativni program prvega programa TV Slovenija, ga. Jadranke Rebernik. Ker mora imeti vsak medij odgovornega urednika (1. odstavek 18. člena Zakona o medijih), je uprava še isti dan na predlog vršilca dolžnosti direktorja Televizije Slovenija za vršilko dolžnosti odgovorne urednice UPE Informativni program prvega programa TV Slovenija imenovala ga. Polono Fijavž.

Uprava je imenovanje vršilke dolžnosti izvedla z namenom nemotenega delovanja medija. Vršilca dolžnosti je pozvala, da v najkrajšem možnem času izvede postopek izrekanja mnenj, kot je določen v 1. odstavku 18. člena Zakona o medijih, 2. odstavku 21.b člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija in Usmeritvah uredništvom za izrekanje mnenj o kandidatih za odgovornega urednika v UPE RTV Slovenija.

Vršilec dolžnosti direktorja Televizije Slovenija je posledično na Upravo naslovil Predlog za izvedbo postopka izrekanja mnenj o v. d. odgovornega urednika UPE Informativni program 1. programa TV SLO,  Uprava je imenovala člane Volilne komisije, ki vodijo postopek izrekanja mnenj in postopek izrekanja mnenj bo izveden 28. 9. 2023.

Posodobljeno 27. septembra 2023 z odzivom uprave RTV Slovenija.