Ničelna toleranca za zlorabe novinarskega poklica!

Stališče

Ničelna toleranca za zlorabe novinarskega poklica!

Društvo novinarjev Slovenije obsoja ravnanja novinarjev, ki so v nasprotju z etičnimi in profesionalnimi standardi. V primeru aretacije in priprtja novinarja Vladimirja Voduška gre za sume zelo resnih nezakonitih dejanj, o čemer je na posebni novinarski konferenci spregovorila tudi policija.

Vladimir Vodušek je dolgoletni novinar, zato suma izsiljevanja, ki bo sicer še predmet nadaljnje preiskave, ni mogoče spregledati. Posebej zato, ker naj bi bil z informacijami, ki jih je imel, izsiljeval osebne koristi v zameno za molk. Takšno početje je v novinarstvu popolnoma nesprejemljivo. Vladimir Vodušek ni član Društva novinarjev Slovenije, a vseeno moramo v tem primeru nedvoumno opozoriti, da za novinarje pri spoštovanju etičnih načel, tudi ko gre za možen konflikt interesov, veljajo še višja oziroma strožja merila od običajnih. Ta so osnova kakovostnega in verodostojnega novinarstva in jih predpisuje tudi kodeks novinarjev. Zato primer odpira vprašanja, pomembna za novinarstvo in za slovenski medijski prostor, saj je Vodušek tudi medijski lastnik. Med njimi so gotovo tudi vprašanja o zlorabah novinarskega poklica za zasebne interese in finančne koristi, za kar mora veljati ničelna toleranca.

Seveda velja poudariti, da za novinarja in lastnika Info TV enako kot za vse ostale velja domneva nedolžnosti, dokler mu ni dokazano drugače. Tudi zaradi ugleda poklica pa je v interesu novinarstva, da institucije pravne države čim prej razčistijo vse okoliščine v primeru Vodušek.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije