Skupni poziv predsedniku uprave NKBM Matjažu Kovačiču

Stališče

Skupni poziv predsedniku uprave NKBM Matjažu Kovačiču

Spoštovani g. Matjaž Kovačič. Kot smo seznanjeni, v skupini NKBM še vedno ugotavljate, da ekonomski interes banke po poplačilu posojila Delu Revijam sovpada z interesom zaposlenih in honorarnih sodelavcev po ohranitvi delovnih mest in nemotenemu izhajanju revij.

Povsem enako je bilo vaše stališče dva meseca pred zaplembo in prodajo blagovnih znamk bančni hčerinski družbi. Za zaposlene in honorarne sodelavce pa je položaj zdaj le še bolj nevzdržen in zapleten.

Lastnik Dela Revij, družba Monera Mateja Raščana, ki je vaš dejanski dolžnik, obveznosti do sodelavcev in zaposlenih ne plačuje, pač pa jih po novem pošilja kar na naslov lastnika blagovnih znamk. Povsem sprto z vsakim ekonomskim računom in našimi deklarirano skupnimi interesi ohranjanja revij in delovnih mest je, da niti po prenosu blagovnih znamk banka ni sposobna zagotoviti nemotenega tiskanja in distribucije revij, od katerih je odvisna vrednost blagovnih znamk, posledično pa tudi poplačilo vašega kredita.

Ker nismo bili niti ustrezno vključeni v pogajanja in seznanjeni z bančnimi namerami ter pogajanji z novimi potencialnimi izdajatelji revij, morebitnimi kupci ali najemniki vaših blagovnih znamk, nismo zadostno informirani, da bi lahko presojali, kdo izpolnjuje vaše obljube o izbiri ponudnika, ki naj bi ohranil delovna mesta in revije.

Na omenjeno trgovino z blagovnimi znamkami nimamo prav nobenega vpliva, prezrli pa ste tudi naš predlog za sklenitev predhodnih medsebojnih zavez o deklarirano stičnih interesih zaposlenih in banke. Zato od vas zahtevamo in pričakujemo tudi javno, da bo Nova kreditna banka Maribor spoštovala lastne zaveze in da bo prevzemnik blagovnih znamk res tak, ki bo ohranil delovna mesta in poskrbel za nadaljnje izhajanje revijalnega portfelja oziroma da bo banka razširila krog potencialnih prevzemnikov, če nobeden od sedanjih ne ustreza pogojem optimalne sanacije bančne naložbe.

Podpisniki tega poziva v skladu z bančnimi deklariranimi nameni, podpiramo zahteve današnjega zbora sodelavcev Dela Revij in sicer:
1.     Enako obravnavo zaposlenih kot Zakon o delovnih razmerjih določa za primere prevzemov.

2.     Da se poravna neplačane obveznosti do zaposlenih in honorarnih sodelavcev.

3.     Da bodo ohranjena delovna mesta oziroma da se pogodbena razmerja z redno zaposlenimi ne bodo spremenila brez soglasja sindikatov.

4.     Po prevzemu takojšen začetek pogajanj o ureditvi položaja honorarnih sodelavcev.

5.     Ohranjanje minimuma kolektivnih razmerij, določenih v veljavnem sistemizacijskem aktu in začetek pogajanj s socialnimi partnerji o ugodnejših kolektivnih pogodbenih razmerjih.

6.     Da se po prevzemu nemudoma pristopi k pogajanjem in sklenitvi dogovora o zagotavljanju medijske, uredniške in poklicne avtonomije.

Sindikat novinarjev Slovenije
Društvo novinarjev Slovenije
Konfederacija sindikatov Pergam