Po begunski poti z Marino Constantinoiu

Obvestilo

Po begunski poti z Marino Constantinoiu

Novi val beguncev in problemi okoli njih so postali ena osrednjih političnih in moralnih tem v Evropi. Vznemirjajo tudi duhove v Sloveniji.

Iščejo se rešitve, soočamo se z različnimi pogledi, pri čemer pozabljamo na izročilo in izkušnje iz preteklosti.

Evropa se je v novejši zgodovini soočala z več in milijonskimi valovi begunstva – po 2. svetovni vojni, vstaji na Madžarskem 1956, zasedbi Češkoslovaške 1968, med vojno v bivši Jugoslaviji in nasploh v času hladne vojne. Vsi ti valovi so potekali tudi prek naših krajev. Večina podrobnosti je še vedno neraziskanih.

Vrhunska romunska raziskovalna novinarka Marina Augusta Constantinoiu je s sodelavcem Istvanom Deakom v okviru projekta več let raziskovala pota romunske emigracije, ki je potekala od konca zadnje vojne do padca Ceausescujevega režima in pri tem orala ledino različnih spoznanj. Gre za ugotovitve, ki zajemajo tudi usodo mnogih beguncev iz drugih vzhodnoevropskih držav, ki so ubirali podobne poti in o čemer je malo znanega. Raziskovalno delo na tem področju se nadaljuje z mrežo udeležencev iz več držav.

Marina Constantinoiu in Istvan Deak bosta ugotovitve o evropskem vzhodno-zahodnem begunstvu 1945–1989 predstavila v petek, 5. oktobra 2018, ob 11. uri v Prešernovi dvorani SAZU, Ljubljana, Novi trg 4. Po elektronski poti naj bi se v predstavitev vključili nemški izvedenec, ki preučuje delovanje vzhodnonemške Stasi, in ljudje, ki so izkusili begunstvo. Predstavitev bo potekala v angleščini.

Marina Constantinoiu je dobila za projekt leta 2016 nagrado SEEMO za najboljši dosežek na področju raziskovalnega novinarstva, leto kasneje pa še ugledno nagrado dr. Erharda Buseka za prispevek k boljšemu razumevanju v JV Evropi.

Na predavanje vabimo v partnerstvu SEEMO Dunaj, Društvo novinarjev Slovenije, Slovensko društvo za mednarodne odnose, Inštitut za kulturne in spominske študije SAZU, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Inštitut za narodnostna vprašanja in Avstrijski kulturni forum, Ljubljana.

Vljudno vabljeni!