Poslanci prevzeli pobudo za ureditev problema stranske udeležbe

Stališče

Poslanci prevzeli pobudo za ureditev problema stranske udeležbe

Foto: Blaž Samec, Delo

Podpisniki pobude za spremembo zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pozdravljamo, da so koalicijske stranke prepoznale problem vključevanja stranskih udeležencev in zaračunavanja stroškov njihovih odvetnikov, s katerim se srečujejo prosilci dostopa do informacij javnega značaja, ter da so v ta namen pripravljene predlagati spremembo zakona. Opozarjamo pa, da je časa za sprejem novele malo, zato predlagatelje pozivamo, da vztrajajo in se zavzamejo za dejanski sprejem spremembe zakona.

Na ta problem smo Društvo novinarjev Slovenije, Združenje novinarjev in publicistov, Transparency international Slovenia in Sindikat novinarjev Slovenije že večkrat javno opozorili. Dostop do javnih informacij mora namreč biti hiter in brez posebnih stroškov. S prakso nujnega vključevanja stranskih udeležencev – torej tistih, na katere se zahtevani podatki nanašajo, pa se čas pridobitve teh podatkov močno podaljša, tako da včasih sploh niso več aktualni. Hkrati pa so prosilci v primeru, če z zahtevo niso uspešni, po zakonu o upravnem postopku dolžni plačati odvetniške stroške, ki so lahko nesorazmerno visoki.

Ohranitev sedanje prakse bi po našem mnenju izničila standarde dostopa do informacij javnega značaja in s tem tudi sam namen ZDIJZ. To bi namreč pomenilo, da novinarji, nevladne organizacije in drugi prosilci zaradi tveganja stroškov, ki jih lahko ob tem doletijo, ne bi več vlagali zahtev za dostop do informacij javnega značaja. To bi seveda pomenilo tudi manj informacij, ki so pomembne za širšo javnost, za medije kot četrto vejo oblasti pa tudi omejen dostop do informacij, ki so v javnem interesu.

Predlagana sprememba zakona predvideva, da je v postopku z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo stranka postopka samo prosilec, če je predmet odločanja dostop do podatkov, za katere je z zakonom določeno, da so javni. Predvideno je še, da v omenjenem postopku vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

Pričakujemo, da bo predlagana sprememba ZDIJZ odpravila omenjene ovire pri dostopanju do informacij, ki so po zakonu izrecno določene kot javne, hkrati pa bo še naprej omogočala stransko udeležbo, v primerih, ko lahko tisti, na katere se informacije nanašajo, vplivajo na odločitev organa.

Društvo novinarjev Slovenije

Transparency International Slovenia

Združenje novinarjev in publicistov

Sindikat novinarjev Slovenije