Informacije javnega značaja niso tržno blago

Stališče

Informacije javnega značaja niso tržno blago

Foto: Robert Balen, Večer

Društvo novinarjev Slovenije se ob Mednarodnem dnevu pravice vedeti pridružuje opozorilom Transparency International Slovenia, da vlada s predlagano spremembo 34. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E) poskuša legalizirati sicer sporno Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki dopušča zaračunavanje tako materialnih stroškov za posredovanje informacij kot tudi stroškov dela. Na društvu smo prepričani, da so javni uslužbenci po svoji uradni dolžnosti dolžni posredovati javne informacije, da so te informacije pridobljene z davkoplačevalskim denarjem, uslužbenci pa za svoje delo prejemajo plačo, zato je nesprejemljivo, da bi državljanom za posredovanje informacij zaračunali tudi stroške dela.

Informacije javnega značaja ne smejo biti tržno blago. Visok predračun za posredovanje določene informacije, lahko državljana odvrne od vztrajanja po tej informaciji.
S tega stališča so lahko za marsikoga previsoki že sami materialni stroški, brez stroškov dela. Plačljivost tako že sama po sebi deluje omejevalno, zato jo je treba omejiti do skrajnosti. Takšen koncept zaračunavanja je tudi v nasprotju z namenom zakona, saj neproporcionalno omejuje svobodo informiranja.

Apeliramo na poslance, da predlagane spremembe ne podprejo, vlado pa pozivamo, da sprejme enoten stroškovnik, ki ga je bila sicer dolžna sprejeti do oktobra 2014.

Svoje nestrinjanje s škodljivimi spremembami ZDIJZ lahko izrazite s podpisom peticije.