Posveta Prihodnost javne radiotelevizije

Obvestilo

Posveta Prihodnost javne radiotelevizije

akad. prof. dr. Igor Emri, akad. prof. dr. Slavko SplichalFoto: Leon Vidic, Delo

Svet za razvoj pri SAZU vljudno vabi na posveta Prihodnost javne radiotelevizije, ki bosta v okolju Zoom in na platformi Youtube v četrtek, 17. februarja 2022, ob 10. uri in v sredo, 23. februarja, ob 11. uri.
Prvi posvet (17. 2.) bo potekal v angleščini; obravnaval bo ključna razvojna vprašanja javne radiotelevizije v različnih delih Evrope. Sodelovali bodo ugledni evropski strokovnjaki, ki bodo v svojih prispevkih predstavili poglede na prihodnost javne RTV, zlasti na vlogo in načine izvajanja javne službe ter ekonomske in politične spodbude in ovire za njen razvoj. Posebej pomembne teme so sistemi upravljanja, nove (digitalne) naloge in formati, pluralizem in raznolikost programov, sodelovanje javnosti in mlada generacija kot občinstvo, uporabniki in sodelavci.

Program prvega posveta Prihodnost javne radiotelevizije v četrtek, 17. februarja 2022, ob 10. uri:

Uvod: Slavko Splichal, podpredsednik, Svet za razvoj SAZU
Karen Donders, profesorica na Univerzi Vrije v Bruslju in direktorica za javno vrednost, talente in organizacijo na flamski javni radioteleviziji VRT
Barabara Thomass, profesorica na Porurski univerzi v Bochumu, članica odbora direktorjev ZDF
Klaus Unterberger, vodja oddelka za javno vrednost na ORF na Dunaju
Hannu Nieminen, profesor na Univerzi v Helsinkih
Jonas Ohlsson, profesor na Univerzi v Gothenburgu in direktor Nordicoma
Steven Barnett, profesor na Univerzi v Westminstru
Maria Heller, profesorica na Univerzi Loránda Eötvösa (ELTE) v Budimpešti
Maria Michalis, sopredsednica mednarodnega združenja raziskovalcev javnih medijev (IAPMR), profesorica na Univerzi v Westminstru
Razprava in zaključki

Naslovi prispevkov s povzetki so objavljeni na spletni strani SAZU.

Podatki za povezavo na Zoom:
Topic: RTV posvet 17. 2.
Time: Feb 17, 2022 10.00 a.m. Belgrade, Bratislava, Ljubljana
Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/85017515343?pwd=MG9GemxkaVlYcU1OZGdtZ2NvSVhGUT09
Meeting ID: 850 1751 5343 Passcode: 1rtv72

Drugi posvet (23. 2.) bo potekal v slovenščini in bo osredotočen na osnutek novega zakona o RTV Slovenija, ki ga je pripravila skupina državljanov. Tudi na drugem posvetu bodo uveljavljeni strokovnjaki z različnih raziskovalnih področij od filmske režije do ekonomije, tokrat iz Slovenije, predstavili svoje kritične poglede na razvoj RTV Slovenija kot javnega servisa in osnutek zakona.

Program drugega posveta:

Uvodni nagovor: Slavko Splichal, podpredsednik SR pri SAZU
Povzetek 1. posveta: Tanja Kerševan Smokvina, moderatorka posveta
Melita Poler Kovačič, profesorica na Fakulteti za družbene vede UL
Ksenija Vidmar Horvat, profesorica na Filozofski fakulteti UL, prorektorica UL
Boris Bergant, svetovalec EBU
Zoran Medved, RTV Ljubljana, docent na Univerzi na Primorskem
Miran Zupanič, profesor na AGRFTV UL
Gorazd Trpin, profesor prava, Inštitut za upravno pravo
Vojko Antončič, nekdanji član Evropskega računskega sodišča
Maks Tajnikar, profesor na Ekonomski fakulteti UL
Razprava in sklepi

 

Topic: RTV posvet 23. 2.
Time: Feb 23, 2022 11.00 am Belgrade, Bratislava, Ljubljana
Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/86819833710?pwd=MkEvWEwvZDFCVG0zTzZndHRnbndOZz09
Meeting ID: 868 1983 3710 Passcode: 839497

Vljudno vabljeni!