Poziv k odgovornemu poročanju o samomoru

Stališče

Poziv k odgovornemu poročanju o samomoru

Društvo novinarjev Slovenije medije poziva, da pri poročanju o samomoru spoštujejo Kodeks novinarjev Slovenije in Smernice o odgovornem poročanju o samomoru.

23. člen kodeksa določa, da novinar o samomoru in poskusu samomora poroča le, če to narekuje javni interes. Pri tem vzroke in okoliščine samomora ali poskusa samomora navaja previdno. Ne navaja metode in kraja dejanja. Identiteto osebe, ki je storila ali poskusila storiti samomor, razkrije le, če za to obstaja javni interes. Izjema je poročanje o zgodovinskih osebah.

Iz Smernic pa izhaja, da je odgovorno novinarsko poročanje o samomoru eden izmed ključnih temeljev preprečevanja samomora. Takšno poročanje zmanjša verjetnost posnemanja samomorilnega vedenja, za katerega so ob objavah še posebej dovzetni mladostniki in posamezne ranljive skupine (ljudje v stiski, posamezniki z duševnimi boleznimi, ljudje, ki se identificirajo z zgodbami, o katerih se poroča …). Zaradi spoštovanja do umrlega in njegovih svojcev naj se tema samomora nikoli ne uporablja v namene večje branosti / gledanosti / poslušanosti medija.

Ne glede na vse strokovne razloge za zelo pazljivo poročanje o samomoru pa društvo novinarje poziva, da spoštujejo tudi obče človeška merila dostojnosti in z objavami, ki niso v javnem interesu, ne posegajo v zasebnost družin, ki prestajajo hudo izgubo.