Pred imenovanjem v. d. odgovorne urednice je nujno mnenje uredništva

Stališče

Pred imenovanjem v. d. odgovorne urednice je nujno mnenje uredništva

Foto: Tomaž Skale, Dnevnik

V. d. direktorja TV Slovenija Valentin Areh je na včerajšnji tiskovni konferenci vodstva Radiotelevizije Slovenija napovedal, da bo Jadranka Rebernik »še danes imenovana za novo vršilko dolžnosti odgovornega urednika Informativnega programa«. Opozarjamo, da vodstvo pred njenim imenovanjem ni pridobilo mnenja uredništva, čeprav mu to nalaga zakon o medijih. Ta v 18. členu določa: »Pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika mora izdajatelj pridobiti mnenje uredništva, če ni v temeljnem pravnem aktu določen močnejši vpliv uredništva.«

Po mnenju ministrstva za kulturo, ki ga je pridobilo Društvo novinarjev Slovenije, je mnenje uredništva nujno tudi za imenovanje vršilca dolžnosti odgovornega urednika, saj »odgovornosti in naloge, ki jih odgovornemu uredniku nalaga zakon, namreč lahko po našem mnenju prevzame in opravlja le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje, določene za imenovanje odgovornega urednika, in ki je bila imenovana po postopku, kot ga določa zakon. V tem postopku pa mora izdajatelj pridobiti predhodno mnenje uredništva«.

V primeru, da uredništvo kandidata za odgovornega urednika zavrne, zakon o RTV Slovenija v 4. odstavku 21. člena zagotavlja še močnejšo zaščito avtonomije uredništva:

V primeru, da direktor radia ali direktor televizije predlaga v imenovanje generalnemu direktorju za odgovornega urednika kandidata, ki ni dobil pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvu, ima večina programskih delavcev v uredništvu pravico predlagati v imenovanje generalnemu direktorju kandidata, ki je dobil njihovo pozitivno mnenje, o čemer obvestijo Programski svet. V tem primeru generalni direktor izbere kandidata po pridobitvi soglasja Programskega sveta, ki mora najkasneje v roku 15 dni po prejetem obvestilu razpravljati in odločiti, ali da soglasje enemu, obema ali nobenemu od predlaganih kandidatov.

Vodstvo RTV Slovenija zato pozivamo, da skladno z zakonom o medijih pridobi mnenje uredništva o imenovanju vršilke dolžnosti odgovornega urednika in izpelje tudi vse druge postopke, ki jih predvideva zakonodaja. Če odgovorni urednik ni imenovan v skladu s postopkom, je njegovo imenovanje nezakonito.