Protest sindikata in aktiva novinarjev TV Slovenija zaradi sklica izredne seje o oddaji Tarča

Stališče

Protest sindikata in aktiva novinarjev TV Slovenija zaradi sklica izredne seje o oddaji Tarča

Foto: Luka Cjuha, Dnevnik

Spoštovani predsednik Komisije programskega sveta za informativne programe, g. Oblak,

v Sindikatu novinarjev Televizije Slovenija in Aktivu novinarjev Informativnega programa TV Slovenija odločno protestiramo zaradi sklica izredne seje Komisije programskega sveta za informativne programe o oddaji Tarča, ki je bila predvajana 6. januarja 2022.

Komisija je v  preteklosti že razpravljala o oddaji Tarča, in sicer zaradi razkritja nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme ob začetku pandemije. Programski svetniki s takimi razpravami presegajo svoja pooblastila in dajejo vtis, da so njihove razprave politično motivirane. Oddaja namreč v ničemer ni kršila programskih in profesionalnih standardov, glede na javne pozive nekaterih programskih svetnikov k sankcioniranju voditeljice Erike Žnidaršič in uredništva oddaje Tarče pa sklic seje razumemo kot poskus posega v novinarsko in uredniško avtonomijo ter politični pritisk na uredništvo Tarče.

Tovrstne razprave pomenijo tudi kršitev statuta RTV, ki v 11. členu določa pristojnosti programskega sveta, in sicer: »Pri uresničevanju svojih pristojnosti je programski svet zavezan načelu politične neodvisnosti javne RTV Slovenija tako v razmerju do države kot tudi drugih formalnih in neformalnih centrov politične moči (načelo neodvisnosti). Programski svet ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezani z objavo delov programa. Posamezni programski deli morajo biti skladni s programskimi standardi in merili.«

Če pa že sodite, da je taka razprava nujna in v javnem interesu, pričakujemo, da boste na seji 13. 1. 2022 javno obsodili vse napade na novinarsko in uredniško avtonomijo na RTV, v primeru sklica seje pa spremljanje razprave omogočili tudi zainteresirani javnosti oziroma plačnikom naročnine javne RTV.

Sindikat novinarjev TV Slovenija

Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija


 

V Društvu novinarjev Slovenije v celoti podpiramo vse zahteve aktiva, sindikata in kolektiva Informativnega programa TV Slovenija.