Javni razpis za dva člana Novinarskega častnega razsodišča, predstavnika javnosti

Obvestilo

Javni razpis za dva člana Novinarskega častnega razsodišča, predstavnika javnosti

Društvo in Sindikat novinarjev Slovenije v skladu s statutarnimi določili obeh organizacij objavljata javni razpis za dva predstavnika javnosti v Novinarskem častnem razsodišču (NČR). Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ugledni strokovnjaki s področja novinarstva, etike, prava, medijev … Mandat članov traja štiri leta. Končni izbor dveh kandidatov bosta opravili skupščini sindikata in društva. NČR ima pri izbiri kandidatov pravico do predhodnega nezavezujočega mnenja. Kandidati so lahko predlagani ali pa h kandidaturi pristopijo sami. Predlogu naj bo priložena kratka obrazložitev. V primeru, če kandidata predlaga nekdo drug, mora predlagatelj poskrbeti tudi za njegovo soglasje h kandidaturi.

Pisne kandidature za člana NČR iz javnosti zbiramo na naslovu Društvo novinarjev Slovenije, Vošnjakova 8, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslovu generalni@novinar.com, do vključno 9. septembra 2019.

Novinarsko častno razsodišče ima enajst članov, med njimi devet novinarjev in dva predstavnika javnosti.

Pravilnik o delu razsodišča, Kodeks novinarjev Slovenije, na podlagi katerega razsodišče ugotavlja kršitve novinarskih standardov in etike, kot tudi odločitve razsodišča so dostopni na spletnem naslovu razsodisce.org.

Za pojasnila smo dostopni vsak delovnik med 10. in 14. uro v pisarni društva, Vošnjakova 8, tel: 01 426 03 63 ali kadarkoli po elektronski pošti na naslovu generalni@novinar.com.