Sklic volilne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Obvestilo

Sklic volilne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije v skladu s statutom sklicuje volilno skupščino društva, ki bo v sredo, 25. septembra 2019, ob 13.00 v prostorih Društva novinarjev Slovenije (7. nadstropje) na Vošnjakovi 8 v Ljubljani.

Dnevni red volilne skupščine Društva novinarjev Slovenije:

 1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine
 2. Izvolitev volilne komisije in dveh overiteljev zapisnika
 3. Sprejem sprememb Statuta DNS
 4. Sprejem sprememb Kodeksa novinarjev Slovenije
 5. Poročilo predsednika DNS o delu v preteklem mandatu in poročilo predsednika Novinarskega častnega razsodišča o delu razsodišča
 6. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS
 7. Predstavitev kandidatov za predsednika društva in kandidatov za upravni odbor
 8. Volitve predsednika, članov upravnega odbora, nadzornega odbora in Novinarskega častnega razsodišča
 9. Razprava o aktualnih razmerah v medijih
 10. Razno
 11. Razglasitev rezultatov volitev