Prekinitev delovnega razmerja z Dejanom Karbo po mnenju DNS in SNS nična

Stališče

Prekinitev delovnega razmerja z Dejanom Karbo po mnenju DNS in SNS nična

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije in Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije upravo Dela pozivata, da javnosti natančno pojasni razloge za prekinitev pogodbe o delovnem razmerju z novinarjem Dejanom Karbo.

Novinar je bil brez opozorila, v eni uri, z grožnjami, zastraševanjem in poniževanjem prisiljen v podpis sporazumne prekinitve delovnega razmerja. Ob tem mu je bil preprečen posvet s sindikatom in odvetnikom. Z grožnjami izsiljena prekinitev delovnega razmerja je po mnenju novinarskih organizacij nična. S stališča varovanja svobode govora in novinarske avtonomije pa je vsako odpuščanje novinarja še posebno občutljivo. Dopuščanje takšnega načina bi pomenilo, da je lahko vsak novinar pri opravljanju poklica kadarkoli odpuščen oziroma izpostavljen  nepooblaščenim pritiskom.

Ob tem se poraja vprašanje, zakaj uprava Dela, če ni bila zadovoljna z delom novinarja, ni uporabila regularnega postopka za prekinitev delovnega razmerja, ki ga predvideva zakon. Novinarje poleg zakona o delovnih razmerjih varuje tudi 21. člen zakona o medijih, ki določa, da se »novinarju ne sme odpovedati delovnega razmerja ali prekiniti sklenjene pogodbe z njim, zmanjšati plače, spremeniti statusa v uredništvu ali kako drugače poslabšati njegovega položaja zaradi izražanja mnenj in stališč, ki so v skladu s programsko zasnovo ter s profesionalnimi pravili, merili in standardi.« Dejan Karba pri opravljanju novinarskega poklica ni bil pravnomočno obsojen, prav tako ni bilo ugotovljeno, da je kršil Kodeks novinarjev Slovenije ali notranja pravila družbe Delo. Vse prispevke, tudi tiste, ki bi lahko veljali za sporne, je objavil skupaj in v dogovoru s svojimi uredniki. Prav način, na katerega ga je uprava odpustila, nakazuje, da nima argumentov za legalno prekinitev zaposlitve.

Novinarski poklicni organizaciji bosta uporabili vsa pravna sredstva za zaščito Dejana Karbe in spoštovanje novinarske poklicne avtonomije. Upravo dela pozivata, da umakne sporno in izsiljeno odpoved zaposlitve ter omogoči postopke, v katerih bo imel novinar možnost ustreznega pravnega varstva.

v Ljubljani, 10. januarja 2013

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije
Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije