Nedopustno nadaljevanje razkroja mednarodne dopisniške mreže RTV Slovenija

Stališče

Nedopustno nadaljevanje razkroja mednarodne dopisniške mreže RTV Slovenija

Foto: Luka Kotnik, 24ur.com

V Društvu novinarjev Slovenije opozarjamo, da bi načrtovane spremembe organigrama RTV Slovenija lahko vodile do (še dodatnega) razkroja mreže dopisnikov RTV Slovenija v tujini.

Obveščeni smo, da je Uprava RTV Slovenija zavrnila predlog sprememb Pravilnika o dopisniški mreži in sama predlagala delitev dopisnikov iz tujine na radijske in televizijske. Predlog takrat ni bil usklajen z direktorico TV Slovenija, direktorico digitalnih vsebin RTV Slovenija, direktorjem Radia Slovenija in Službo za mednarodno sodelovanje. Uprava trdi, da načrtovane spremembe dopisniške mreže v tujini ne posegajo v njeno delovanje in financiranje, ampak bodo oblikovale enotno finančno načrtovanje. Kaj to pomeni za delo dopisnikov, uprava še ne ve, ker da zadeve še niso sistemsko urejene.

Delitev dopisnikov na radijske in televizijske, ki jo predlaga vodstvo, ni vzdržna ter sproža vrsto vprašanj o preglednosti in učinkovitosti takšnega sistema. Strinjamo se s strokovnimi opozorili znotraj zavoda, da bi te spremembe lahko resno ogrozile delovanje programov obeh medijev.

Prav tako vnovič opozarjamo na škodljivo odločitev uprave RTV Slovenija, da ukine drugo dopisniško mesto v Bruslju ter za štiri mesece zamrzne dopisništvi v Rimu in Moskvi. Kot smo poudarili že leta 2022, ko je imel enake načrte prejšnji generalni direktor javnega servisa, racionalizacija poslovanja in krčenje stroškov s krčenjem dopisniške mreže v tujini kaže na nerazumevanje pomena RTVS kot javnega medija. Javnost si zasluži biti dobro obveščena o dogajanju v tujini. Še več, zasluži si poglobljene informacije iz prve roke, ki ji pomagajo razumeti vzroke in posledice družbenega dogajanja. Številni zasebni mediji v Sloveniji so v preteklosti že krčili dopisniške mreže, zato je toliko bolj pomembno, da tu svojo vlogo odigra javna radiotelevizija.

Upravi predlagamo, da smiselnost in posledice načrtovanih sprememb znova preuči v sodelovanju z vsemi vpletenimi deležniki ter najde rešitev, ki bo strokovno utemeljena.