Uredniški kolegij Dela ogorčen nad ravnanjem uprave

Stališče

Uredniški kolegij Dela ogorčen nad ravnanjem uprave

Uredniki medijske hiše Delo ostro protestiramo zoper ravnanje uprave
Dela, ki je izsilila prekinitev delovnega razmerja z novinarjem Dejanom
Karbo. Zato zahtevamo:
1. Pojasnilo uprave o okoliščinah in razlogih za takšno nedopustno
ravnanje.
2. Ker je bil Dejan Karba v podpis prisiljen, zahtevamo, da predsednica
uprave Marjeta Zevnik odločitev prekliče in z novinarjem podpiše
sporazumno razveljavitev sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.
3. Zahtevamo, da uprava vodi ta in vse druge morebitne postopek zoper
novinarje dosledno v skladu z zakonodajo in internimi akti medijske hiše
Delo.
Uredniški kolegij