Proti ponižanju RTV Slovenija

Stališče

Proti ponižanju RTV Slovenija

Foto: Mavric Pivk, Delo

Načrtovano znižanje RTV-prispevka je za ustvarjalce programov Radia Slovenija in Televizije Slovenija nesprejemljivo, saj bi onemogočilo izpolnjevanje poslanstva kakovostne in neodvisne javne radiotelevizije, predpisanega tudi z zakonom. Znižanje RTV prispevka, za katerega vlada nima tehtnih ekonomskih razlogov, bi porušilo temelje javnega RTV servisa.

Ustvarjalci programov Radia Slovenija in Televizije Slovenija zato vodstvo RTV Slovenija pozivamo, naj okrepi prizadevanja proti znižanju RTV-prispevka. To je bil tudi sklep včerajšnjih zborov ustvarjalcev programov RTV Slovenija.

Poslance državnega zbora, vlado in pristojno ministrstvo pa pozivamo, naj ravnajo razumno in preprečijo načrtovano znižanje RTV-prispevka za deset odstotkov. Ustvarjalci bomo aktivnosti za ohranitev javne RTV nadaljevali – s komuniciranjem z javnostjo, ki je naš najpomembnejši zaveznik, in s protesti, ki jih bomo, če bo treba, tudi zaostrili.

Ustvarjalci programov RTV Slovenija

V njihovem imenu:

Aktiva novinarjev Radia Slovenija in Informativnega programa Televizije Slovenija