Siti smo praznih obljub, želimo učinkovit Zakon o inšpekciji dela

Stališče

Siti smo praznih obljub, želimo učinkovit Zakon o inšpekciji dela

Foto: Nebojša Tejić, STA

Minili sta dve leti od ustanovitve vladne projektne skupine za prekarne oblike dela ter leto od predstavitve dokumenta “Za dostojno delo”, ki je ostal mrtva črka na papirju birokratske politike, ki nima poguma za zakonsko zaščito prekarnih delavk in delavcev. Siti smo praznih obljub, želimo predlog Zakona o inšpekciji dela, ki bo učinkovito zaščitil delavce.

Na novinarski konferenci, 29. marca 2017,  smo predstavili naš odziv na predlagane spremembe Zakona o inšpekciji dela, zahtevo po izvzetju tega zakona iz paketa sprememb delovne zakonodaje in za takojšnjo vložitev zakona v potrebno proceduro. Do predloga smo kritični, saj od luknjičavih in nekonsistentnih pravnih rešitev  ne moremo pričakovati izpolnitve deklariranih ciljev, povečanja učinkovitosti nadzora inšpekcije in preprečevanja nelegalnih oblik dela v največjo korist delavcev. Neposredno izkušnjo z inšpekcijskim postopkom je predstavila novinarka Kristina Božič.

Fleksibilizacija delovne sile vse več ljudi potiska v revščino in nedostojno življenje. Povečuje se število prekarnih delavk in delavcev. Ena najbolj očitnih zlorab prekarnih delavcev so prikrita delovna razmerja. V nasprotju z delovno pravnim redom, večina negotovih razmerij s trga dela pospešeno in neovirano izriva regulirane oblike zaposlitve ne glede na škodljive družbene posledice. Inšpekcijska zakonodaja s tega področja ne le, da ne ščiti izkoriščanih delavcev, ki so velikokrat prisiljeni v odprtje samostojnega podjetja, temveč zaradi neustreznosti celo spodbuja kršitve. S tovrstnimi kršitvami je na dolgi rok zaradi goljufij oziroma neplačevanja prispevkov, deloma ogrožena socialna država in z njo pokojninski in zdravstveni sistem. Prikrite zaposlitve so vir nelojalne konkurence in podlaga krčenja pravic vseh delavcev. Pristojno ministrstvo že dve leti obljublja prenovljen Zakon o inšpekciji dela, obenem pa prav toliko časa zavaja številne deležnike na trgu dela in predvsem prekarne delavce o skorajšnjem sprejemu tega, za prekarce pomembnega zakona. Po dveh letih obljub nov predlog zakona ne upošteva zahtev izraženih v javni razpravi.

Več o razlogih za samorazpustitev vladne projektne skupine za prekarne oblike na trgu dela  in zahteve za izboljšanje predlaganih sprememb Zakona o inšpekciji dela najdete TUKAJ.

Društvo Delavska svetovalnica

Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

Društvo novinarjev Slovenije

Sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja

Sindikat Mladi +

Sindikat novinarjev Slovenije