Nižanje honorarjev za nazaj je nepošteno

Stališče

Nižanje honorarjev za nazaj je nepošteno

Foto: Bru-nO, Pixabay

V Društvu novinarjev Slovenije in Aktivu fotoreporterjev in fotografov, ki deluje pod okriljem društva, opozarjamo na nesprejemljivost retroaktivnega znižanja honorarjev. Kot smo namreč izvedeli, so honorarnim sodelavcem časopisa Dnevnik pri plačilu za delo v septembru izplačali honorarje, ki ne odražajo opravljenega dela, o nižjem honorarju pa so novinarje in fotoreporterje obvestili šele po že opravljenem delu. Takšna praksa je nepoštena.

Opozarjamo, da so predvidljive razmere in ekonomska varnost tudi predpogoj za profesionalno delo.

Vodstvo Dnevnika zato pozivamo, da uredi pogodbena razmerja s honorarnimi in drugimi zunanjimi sodelavci tako, da bodo obveznosti naročnika in izvajalca jasno zapisane.

Izdajatelje medijev pozivamo, da honorarje povečajo za letno inflacijo.

Vse samozaposlene medijske delavce pa ponovno obveščamo, da si pri izračunu primernega in poštenega plačila lahko pomagajo z orodjem za izračun cene storitev za fotografe, ki smo ga oblikovali. Kalkulator je uporaben za vse samozaposlene, ne le fotografe.