Za neodvisno, nepristransko, avtonomno in verodostojno RTV Slovenija

Stališče

Za neodvisno, nepristransko, avtonomno in verodostojno RTV Slovenija

Foto: Adrijan Pregelj, RTV Slovenija

IO Aktiva novinarjev Radia Slovenija ostro obsoja najnovejše neposredne in posredne pritiske na posamezne novinarje in druge ustvarjalce oddaj TV Slovenija, s katerimi skušajo utišati kritične glasove.

Urednike, odgovorne urednike in vodstvo RTV Slovenija pozivamo, naj se odločno uprejo tovrstnim pritiskom in pozivom k odstavitvi posameznih novinarjev, ukinitvi določenih oddaj in prekinitvi sodelovanja z dolgoletnimi zunanjimi sodelavci.

Javni RTV servis je zavezan javnosti in ne vsakokratnim oblastnikom, ki si želijo zagotoviti prostor za lastno promocijo in promocijo svojih politik, naloga novinarjev pa je nadzorovati delovanje oblasti. To še posebej velja za Radio in Televizijo Slovenija, katerih poslanstvo je med drugim tudi neodvisno in nepristransko informiranje najširše javnosti. K temu nas zavezujejo Zakon o RTV Slovenija, Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija, novinarski kodeks …

Najnovejše grožnje in napadi predstavljajo načrtno rušenje ugleda in ogrožanje neodvisnosti RTV Slovenija, kar velja tudi za neodzivanje vodstva nanje. Še posebej smo zaskrbljeni, da pritiske izvajajo tudi člani Programskega sveta RTV Slovenija, ki bi moral biti ščit pred tovrstnimi pritiski in branik neodvisne javne RTV. Zakon o RTV Slovenija med drugim določa, da člani Programskega sveta pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda, ne pa k njegovemu slabšanju.

IO Aktiva novinarjev Radia Slovenija zato poziva vodstvo RTV in TV Slovenija, odgovorne urednike in urednike, naj zaščitijo ustvarjalce na RTV Slovenija pred pritiski, naj odločno obsodijo grožnje novinarjem in zagotovijo neodvisno in nepristransko, na profesionalnih standardih temelječo javno RTV, ki bo verodostojen vir informacij in bo s kakovostnimi programskimi vsebinami deloval v interesu javnosti ter tako spodbujal družbeno, kulturno in politično osveščenost. To je namreč poslanstvo javnega RTV servisa.

Ob tem podpiramo Sindikat novinarjev Televizije Slovenija in Aktiv novinarjev Informativnega programa TVS, ki odločno protestirajo zaradi sklica izredne seje komisije programskega sveta za informativne programe o oddaji Tarča. Sklic seje tudi mi razumemo kot poskus posega v novinarsko in uredniško avtonomijo ter politični pritisk na uredništvo Tarče.